Hvad er årets kvotienter for drømmestudiet?

Nyheder

CBS har haft lidt flere ansøgere til vores uddannelser end sidste år. Vi tilbyder samme antal studiepladser i år, og det er derfor blevet en smule sværere at komme ind på nogle af uddannelserne. Vi glæder os rigtigt meget til at se alle nye studerende på CBS efter sommerferien.

 
28/07/2018

Alle ansøgninger om optagelse på bacheloruddannelserne på CBS er gennemgået, og alle nye studerende har netop fået besked om, at de er optaget på deres drømmestudie. Der er ifølge uddannelseschef Wilbert van der Meer igen i år konkurrence om studiepladserne på mange af vores uddannelser. Otte af uddannelserne kræver et karaktergennemsnit på minimum 10,0 for at blive optaget gennem kvote 1.

”Vi har haft lidt flere ansøgere i år, og de er mindst ligeså kvalificerede som de seneste år. Det har derfor også betydet, at det er blevet en anelse sværere at komme ind på nogle af uddannelserne,” siger Wilbert van der Meer.

Igen i år, ultrahøje kvotienter
Uddannelserne med højeste adgangskvotienter er International Business, som igen i år kræver 12,2 for at komme ind; International Business and Politics, som kræver 11,7, og også den nye uddannelse Business Administration and Digital Management ligger med i toppen, hvor man skal have et karaktergennemsnit på minimum 10,7 for at komme ind.

”Business Administration and Digital Management er en spændende uddannelse, som peger langt ind i fremtiden. Vi kan med flere end 1.100 ansøgere til en helt ny uddannelse konstatere, at mange gerne vil ind på CBS for at lære at lede digitaliseringsbølgen,” siger Wilbert van der Meer.

Især kinesisk og matematik trækker
Generelt er antallet af ansøgninger til CBS i år steget. 1. prioritetsansøgninger er steget med én procent og det samlede antal ansøgninger er steget med to procent. Det er især uddannelserne BSc in International Business in Asia, HA(mat.) og HA(kom.), som har fået flere ansøgere siden sidste år og stigende kvotient.

”Vi kan se nogle tendenser. Én af dem er, at en tredjedel flere ansøgere til HA(mat.) fortæller os, at de matematisk dygtige unge gerne vil lære, hvordan man kan bruge matematikken til at løse rigtige problemer. En anden tendens er et boom i ansøgere til International Business in Asia. Uddannelsen er et samarbejde mellem CBS og KU og giver ud over indsigt i international business også viden om kinesisk sprog og kultur. Ansøgertallet viser, at unge forstår, at hvis man vil gøre en forskel for danske virksomheder i Kina, så er det en kæmpe fordel at kende det kinesiske sprog", siger uddannelseschef Wilbert van der Meer.

Ingen ledige pladser
CBS havde i år 4992 ansøgere via 1.prioritet og samlet set 7011 ansøgere til i alt 2935 studiepladser. Alle pladser er taget, og der er ingen ledige pladser eller ventelister. CBS har desværre været nødt til at afvise over 4000 ansøgere, heraf mange velkvalificerede.

Du kan her finde information om studiestart og årets kvotienter:

Jeg kom ikke ind, hvad kan jeg gøre?

Jeg kom ind, hvordan bliver jeg klar til studiestart?

Se årets kvotienter for alle uddannelser


Journalister kan for flere oplysninger kontakte uddannelseschef Wilbert van der Meer eller Pressekontakt


Højdespring og fald blandt årets kvotienter

HA almen: fra 9,1 til 8,5

HA har fået flere pladser i år, og sammen med omlægning af standbypladser til rigtige pladser betyder det et fald i kvotienten.

BSc in Business Administration and Sociology: fra 10,7 til 10,1

Kvotienten er ikke overraskende faldet, da uddannelsen har ønsket og fået flere pladser i år.

BSc in International Business: 12,2

Det kan være svært at forstå, at en kvotient kan være over 12, men med bonus for A-niveau fag og kvikbonus kan man faktisk komme helt op på 13,7. Hvis der ikke fandtes kvikbonus, ville kvotienten på International Business have været 11,3.

HA i europæisk business: fra 9,3 til 10,0

Kvotienten på HA EB er steget, men der er færre ansøgere – hvordan hænger det sammen? Selvom der er færre ansøgere, er kvaliteten af ansøgerne væsentligt højere, og det betyder en højere kvotient.

BSc in Business Administration and Service Management: fra 8,6 til 9,2

Service Management har tre studieretninger, som hver især har sin egen kvotient, og den officielle kvotient er altid den højeste af de tre. Det varierer fra år til år, hvilken studieretning der har den højeste kvotient, så det er vigtigt også at se på kvotienten på den enkelte studieretning.

 

Sidst opdateret: Communications // 30/07/2018