3.200 nye studerende på CBS

3.215 nye bachelorstuderende starter på CBS efter sommerferien. Vi glæder os til at byde de mange nye studerende velkommen på et genåbnet campus. I år bliver en anderledes studiestart end normalt på grund af COVID-19, så de studerende møder ind til et semester, der ikke ligner tidligere semestre.

28/07/2020

Foto: Bjarke MacCarthy
Foto: Bjarke MacCarthy

De godt 3.200 nye studerende er optaget på CBS’ 18 bacheloruddannelser, hvor den klassiske erhvervsøkonomiske uddannelse HA almen stadig er CBS’ mest populære uddannelse med over 2.600 kvalificerede ansøgere og et optag på 760 studerende. Uanset hvilken uddannelse de nye studerende er optaget på, kan de se frem til en uddannelse med et stærkt virksomhedsrettet fokus og med gode beskæftigelsesmuligheder i danske og internationale virksomheder.

COVID-19’s indvirkning på optaget
Der har i år i medierne og helt sikkert også blandt ansøgere været fokus på, hvordan COVID-19 ville præge optaget på de videregående uddannelser: 

”COVID-19 har sat sit præg på årets optag, men ikke så markant som man måske kunne have forventet. Vi har set en moderat stigning på 2,9 pct. i antallet af førsteprioritetsansøgninger, hvilket harmonerer meget godt med, at vi har øget antallet af pladser med godt 3 pct. i et forsøg på at afbøde en forventet stigning i antallet af ansøgere som følge af COVID-19. En anden tendens, vi ser, er, at vi i år optager lidt færre internationale studerende, hvilket skyldes, at COVID-19 generelt har hæmmet ansøgernes mobilitet”, siger chef for optagelse og vejledning på CBS, Anne Mette Hou.

Et anderledes semester venter forude
Der er ingen tvivl om, at COVID-19 kommer til at påvirke de nye studerendes studiestart og deres første semester. Heldigvis kan CBS genåbne campus i august og tage imod de nye studerende – under hensyntagen til myndighedernes retningslinjer.
Genåbningen af campus betyder også, at en stor del af efterårets undervisning kan gennemføres i CBS’ bygninger og lokaler, men det bliver ikke i første omgang på samme måde, som det foregik før. CBS’ campus er det universitetscampus i Danmark med færrest kvadratmeter pr. studerende. Det betyder, at for både at opretholde en høj faglig kvalitet og samtidig overholde gældende afstandskrav og retningslinjer vil 50 pct. af undervisningen blive gennemført online. Dette meldte CBS ud allerede i maj for at undervisere og studienævn kunne tilpasse efterårets undervisning til omstændighederne. I planlægningen af det kommende semester er online-undervisningen blevet tilrettelagt og optimeret til online-undervisningsforløb på baggrund af forårets erfaringer, og forventningen er, at undervisningen vil være af samme høje kvalitet, som den var før COVID-19.

Fald i adgangskvotienterne 
Generelt har vi i år set et lille fald i adgangskvotienterne på CBS. Dette skyldes først og fremmest afskaffelsen af kvikbonus, hvor ansøgerne kunne gange deres eksamensgennemsnit med 1,08, såfremt de søgte en uddannelse inden for to år efter afslutningen af deres studentereksamen.
CBS har i år i alt modtaget 15.315 ansøgninger, heraf 5.260 førsteprioritetsansøgninger.  Knap en tredjedel af de 3.215 nye studerende er optaget via kvote 2, hvor ansøgeren vurderes ud fra en helhedsvurdering og ikke på baggrund af karaktergennemsnittet.
Alle pladser er fyldt op, og der er desværre ingen ledige pladser eller ventelister.

Yderligere information til ansøgere og pårørende:
Ikke optaget – hvad så?
Velkommen til CBS
Spørgsmål til årets optag
Årets kvotienter og antal pladser
Nyhed om årets ansøgertal 

Kontaktoplysninger til journalister:
Chef for optagelse og vejledning, Anne Mette Hou, amh.stu@cbs.dk, +45 41 85 25 99
Specialkonsulent Anders Jonas Pedersen, ajp.ls@cbs.dk, +45 29 47 72 46

Sidst opdateret: Communications // 04/04/2022