20 mio. kr. til nyt center for innovation

Industriens Fond giver 20 mio. kr. til nyt center for innovation på CBS, som skal gøre danske virksomheder mere konkurrencedygtige med kortlægning af innovationens tilstand og konkrete værktøjer.

18/05/2016

Industriensfond

Innovation er afgørende drivkraft for øget dansk konkurrenceevne og produktivitet. Industriens Fond har derfor valgt at støtte etablering af et nyt center under Økonomisk Institut på CBS, Center for Innovation, med 20 mio. kr. Centret placeres på CBS, men involverer både Syddansk Universitet og Teknologisk Institut. Det er en styrke, som kommer erhvervslivet til gavn, siger forskningsdekan på CBS Peter Møllgaard.

"Samarbejdet med forskere ved Syddansk Universitet og Teknologisk Institut komplementerer CBS’ stærke kompetencer inden for innovation og medvirker til at resultaterne bliver omsat til praksis i danske virskomheder," siger han og tilføjer:

"Industriens Fonds bevilling til Center For Innovation styrker CBS' Business in Society-strategi, herunder vores særlige fokus på innovation og entreprenørskab. Det passer som fod i hose, og vi er meget glade for bevillingen."

Industriens Fond har valgt at støtte etableringen af et center på CBS, som kan bidrage til at skabe vækst gennem innovation i danske virksomheder og dermed være med til at sikre det samfund og den velstand, vi har i Danmark i dag, forklarer adm. direktør i Industriens Fond Mads Lebech:

"Center for Innovation skal først og fremmest kortlægge Danmarks tilstand på innovationsområdet. Både som nation i et globalt perspektiv, men også i den enkelte virksomhed, hvor nye banebrydende forretningsmodeller og teknologiske spring påvirker hver dag. Med centerets værktøjer bliver danske virksomheder i stand til at måle deres innovationsindsats og lave benchmark med lignende virksomheder. Vi håber, at værktøjer og ny viden kan skabe mere selvindsigt og måske endda øget erkendelse – ja, for nogle måske endda være et decideret wake-up call," siger han.

Leder af Center for Innovation bliver professor Anders Sørensen. Han uddyber, at centret opdeles i fire søjler for at maksimere effekten for virksomheder: Kvantitative studier, interaktive studier, værktøjer og netværksopbygning.

”Projektet har til formål at øge bevidstheden om virksomhedens egen innovationsindsats, at kunne vurdere effekten af potentielle innovationstiltag i virksomheder og at kunne guide virksomheden videre i processen mod styrkede innovative kompetencer. Et vigtigt fokusområde er at identificere de væsentligste barrierer for virksomhedernes innovative projekter, så man kan begynde at nedbryde dem,” siger Anders Sørensen og tilføjer om centrets fire søjler:

"Der udarbejdes et værktøj, som giver virksomheder mulighed for at evaluere faktiske og potentielle innovationstiltag; der gennemføres kvantitative studier af innovation og virksomhedsperformance; der udføres interaktive studier, som skaber ny viden om innovationsdrivere, innovationsbarrierer og hvorledes disse afhænger af virksomhedernes erfaring med innovation; der opbygges et netværk med erhvervslivet, så centeret hele tiden kan være i dialog med virksomheder om udvikling af værktøj, sikring af relevans og brugervenlighed og slutteligt kunne udrulle værktøjer på det etablerede netværk."

For flere oplysninger kontakt centerleder ved CBS, professor Anders Sørensen eller formidlingsansvarlig i Industriens Fond, Ole Østrup.

Sidst opdateret: Communications // 17/12/2017