Tiltrædelsesforelæsning ved Mærsk Mc-Kinney Møller professor i entreprenørskab

Den 28. maj 2014 tiltræder Mærsk Mc-Kinney Møller-professor i entreprenørskab, Mirjam van Praag, med forelæsningen: '
Iværksættere vokser ikke på træerne. Hvad mere kan vi konkludere fra forskningen?'


Onsdag, 28 maj, 2014 - 15:30 to 16:30

Ny Mærsk Mc-Kinney Møller-professor i entreprenørskab, Mirjam van Praag, præsenterer tiltrædelsesforelsæningen:

'
Iværksættere vokser ikke på træerne. Hvad mere kan vi konkludere fra forskningen?'


Resumé

En større forståelse af drivkræfterne i retning af succesfuldt entreprenørskab er værdifuldt for de politiske beslutningstagere, ledere og iværksættere. Forskning kan bidrage til at skabe en større forståelse af entreprenørskab.
 

Dette foredrag består af tre dele. I den første argumenteres der for at måle effekter, i stedet for korrelationer, er afgørende for at opnå virkelig brugbare evidensbaserede konsekvenser. I de seneste årtier er der udviklet fascinerende forskningsmetoder, der sigter mod at måle effekter. Anvendelsen af laboratorier, feltet, og naturlige eksperimenter og økonometriske metoder spiller en central rolle i denne udvikling.

I anden del diskuteres nye banebrydende forskningsprojekter, der er anvendt inden for entreprenørskab. Emnerne omfatter effekten af iværksætteruddannelse, effektive entreprenante teams og entreprenante forældres rolle og rollemodeller.

Den tredje del vil der sættes fokus på forsøg, der forstærker vores forståelse af entreprenørens præferencer og adfærd i form af for eksempel risikovillighed, tab aversion og optimisme.

 

Program:
15:30 – 15:40:   Velkomst ved rektor Per Holten-Andersen 
15:40 – 16:30:   Tiltrædelsesforelæsning ved Mirjam van Praag
16:30 – 18:00:   Reception

Tid og sted:
Onsdag, 28. maj 2014 klokken 15:30 – 16:30
Lokale SP202 – Carlsberg Group auditoriet
Copenhagen Business School
Solbjerg Plads 2, 2. sal,
2000 Frederiksberg

 

Mærsk Mc-Kinney Møller-professorat i entreprenørskab
I efteråret 2012 donerede A. P. Møller Fonden 40 millioner kroner til et professorat i entreprenørskab på CBS. Den 1. januar 2014 tiltrådte Mirjam van Praag stillingen som Mærsk Mc-Kinney Møller-professor.

Mirjam van Praag kommer fra en stilling som professor i entreprenørskab ved Institut for Økonomi, Amsterdam Universitet. Mirjam van Praag har også som akademisk direktør opbygget Amsterdam Center for Entrepreneurship (ACE) - et center med fokus på udvikling af entreprenørskabsuddannelse og forskning, der bygger bro mellem den akademiske verden og praksis.
Hendes forskning fokuserer på virkningerne af menneskelig kapital og adfærd inden for valgene af entreprenørskab, succes for enkeltpersoner og teams. På CBS er Mirjam van Praag tilknyttet Institut for Innovation og Organisationsøkonomi.

 

Sidst opdateret: Communications // 17/12/2017