FRB Talks

Fake news på Facebook og Twitter under det amerikanske valg i 2016 – Big Social Data-analyse af Donald Trump og Hillary Clinton.

 
Onsdag, 29 november, 2017 - 16:00 to 18:00

Frederiksberg Science City præsenterer det andet foredrag i foredragsrækken ”FRB Talks”, der skal formidle den viden og forskning, der findes i Frederiksbergs mange førende uddannelses-, talent- og forskningsmiljøer.

Dette foredrag svarer på følgende spørgsmål: Hvilken rolle spillede fake news på Facebook og Twitter ved præsidentvalget i USA i 2016?

Ved brug af metoden Social Set Analysis giver professor Ravi Vatrapu fra CBS helt ny indsigt i det amerikanske præsidentvalg. Ravi Vatrapu præsenterer et omfattende Big Data-studie på baggrund af data fra Facebook, Twitter-beskrivelser (bios), hvor i landet de to præsidentkandidaters følgere bor, samt valgdata. Banebrydende forskning som denne vil demonstrere, hvilken rolle fake news spiller på de sociale medier: Hvordan de skaber filterbobler, der består af individuelt tilpasset indhold og resulterer i ekkokamre for ligesindede, der bekræfter hinanden. Det vil også blive berørt, hvilken effekt de sociale medier har på borgerinddragelse og politiske kampagner, og hvordan de i sidste ende kan true demokratiet.
 
Foredragsholderen
Ravi Vatrapu er leder af Centre for Business Data Analytics (bda.cbs.dk) og professor i Business Data Analytics ved Institut for Digitalisering på Copenhagen Business School. Ravi Vatrapus forskning har fokus på Big Data og sociale medier. Hans nuværende studium skal designe, udvikle og evaluere en ny tilgang til datasamfundsvidenskab, der er baseret på mængdelæremetoden Social Set Analytics (SSA). Metoden måler interaktion på de sociale medier som associationer på ideer, værdier og sociale aktører og består af helt nye formelle modeller, forudsigelsesmetoder og visuelle analyseværktøjer til Big Social Data. 

Dato og tid: Onsdag 29. november, 16.00 - 18.00

Tilmeldingsfrist: Tirsdag 28. november. Tilmeld dig her.

Arrangør: Frederiksberg Science City, +45 28 98 20 69, mako02@frederiksberg.dk


 


 

Sidst opdateret: Communications // 10/11/2017