Samarbejde med SMV'er

Små og mellemstore virksomheder får hjælp fra forskere eller studerende på CBS til at finde løsninger på deres udfordringer.

Øresund Match

CBS Career Partnership 

På CBS arbejder vi med forskellige typer af organisationer herunder SMV'er om at styrke studerendes karriereparathed, kompetencer og kendskab til fordelene ved at arbejde i en SMV. Som en del af CBS karrierepartnernetværket kan man deltage i karrierearrangementer og aktiviteter, hvor man kan møde talentfulde studerende.

Læs mere om et CBS Career Partnership

Se kommende arrangementer med karrierepartnere

ØRESUND MATCH - vidensamarbejde med SMV'er

Øresund Match er et EU støttet projekt, hvor CBS, DTU og Cphbusiness er videninstitutionerne som deltager på dansk side. Derudover har man på dansk side Erhvervshus Hovedstaden (EHHS) med, der skal agere som knudepunktsfunktion mellem SMV’erne og videninstitutionerne. Tænketanken REG LAB er projektleder og står for at opsamle læring fra projektet. 

Projektet tester en proces hvor SMV’en begynder ved Erhvervshus Hovedstaden, og som igennem hele forløbet med videninstitutionen sikrer at samarbejdet er værdifuldt for begge parter.
Læs mere om hvert punkt på Erhvervshus Hovedstadens hjemmeside

 

Øresund Match
Kilde: Erhvervshus Hovedstaden, Øresund Match.

HVEM SKAL MAN RÆKKE UD TIL?

Vi opfordrer derfor til at man som SMV i dette projekt rækker ud til Erhvervshus Hovedstaden (se kontaktinfo nedenfor) og herigennem gennemgår en proces hvor vi sikrer, at SMV’en får etableret et vidensamarbejde med den mest relevante institution, inden for det omhandlende fagområde.

HVORFOR ER ØRESUND MATCH INTERESSANT FOR DIN VIRKSOMHED?

Har du behov for at udvikle din virksomheds processer eller forretningsmodel for at stå stærkere på markedet? Mangler du nogle nye øjne, der kan løse din virksomheds komplekse udfordring?

Alle involverede parter har et ønske om at gøre det nemmere og mere tilgængeligt for SMV’er at indgå i samarbejder med studerende og forskere. CBS har så meget viden, der kunne komme til gavn for SMV’erne, og vi tror ligeledes på at SMV’er bestemt har nogle udfordringer som kan udvikle og berige både studerende og forskere at blive involveret i.

HVAD INDEBÆRER ET VIDENSAMARBEJDE PÅ CBS?

Et vidensamarbejde kan både rette sig mod studerende, forskere eller have fokus på kompetenceudvikling.

På CBS forventer vi at følgende typer af studenterprojekter kan være interessante for deltagende SMV’er:

  • Internship (3-6 måneder hvor en studerende arbejder for din virksomhed, som led i deres uddannelse).  Læs mere om krav og forventninger til internships.
  • Bachelor eller specialesamarbejder med en eller flere studerende
  • Cases i undervisningen
  • Deltagelse i case competition/andre events hvor SMV’en er casevirksomhed

Det er gratis for SMV’er at indgå i et studenterprojekt.

På CBS ser vi mange muligheder for også at invitere SMV’er ind i vores efter-og videreuddannelsesområde, og vi kan derfor også hjælpe med at videreformidle interesse i at være case i undervisningen på vores Full-Time MBA studie.

Samarbejde mellem forskere og SMV’er er oftest et længevarende forløb, der ligeledes kræver finansiering. Dette hjælper EHHS også gerne med.

I projektet ønsker vi også at belyse muligheden for at flere SMV’er kender til de forskellige efter-og videreuddannelsesmuligheder der er på CBS. Nogle er forbundet med omkostninger, hvor andre er gratis.

Uanset om du er om du er CBS medarbejder og synes projektet lyder spændende eller du er en SMV interesseret i at samarbejde med CBS, er du altid velkommen til at række ud.

KONTAKT

Julie Darholt
Relations Manager and Project Lead at CBS for Øresund Match
jda.stu@cbs.dk
+45 4185 2143

Signe Møller Jørgensen
Project Coordinator, Erhvervshus Hovedstaden (Copenhagen Business Hub)
smj@ehhs.dk
+45 6188 4619

Sidst opdateret: CBS Business // 27/02/2022