Vær med når CBS lancerer tre nye forskningsplatforme

CBS har etableret tre nye Business in Society forskningsplatforme, der tager nogle af samfundets vigtigste udfordringer op: ulighed, diversitet og digitale transformationer. Formålet er at generere kvalificeret viden til de højaktuelle debatter og beslutninger, som samfundsudviklingen kræver på de tre fokusområder. De tre platforme holder fælles lancerings-event på mandag den 12. november – EU-kommissær Margrethe Vestager er ’keynote’, og interesserede alumner er mere end velkomne til at deltage.

05/11/2018

CBS Business in Society Platforme, Diversity and Difference, Inequality, Digital Transformations.

Taler vi køn, seksualitet, etnicitet og sprog, er der brug for at undersøge, hvordan vi skaber nye rammer for ligestilling og mangfoldighed. Taler vi tech-giganter og ’fake news’, algoritmer, overvågning og ’robotterne kommer’, så er der også hårdt brug for nye indsigter. Samtidigt er ulighed et af de største temaer på den globale dagsorden. 

CBS’ Business in Society-strategi fordrer spydspids-forskning, der bidrager med kritisk og konstruktiv indsigt i store dagsordener – her faktisk emner, der er på UN’s verdensmålsliste – så vi gennem dialog og samarbejde mellem forskning, virksomheder, offentlighed og samfund kan pege nye veje og løsninger frem. Med etableringen af de tre nye forskningsplatforme over en periode på fem år sigter CBS på at sætte sig med en markant og vidende stemme ved bordet, når disse emner er til diskussion.

Hvordan kan vi finde svar og løsninger på ulighed?

Inequality-platformen arbejder med årsagerne til og konsekvenserne af ulighed i en globaliseret verden, på dansk, europæisk og globalt plan og i dets mangfoldige og nært forbundne dimensioner.

- Ulighed er en af vor tids største udfordringer, både globalt og lokalt. Platformens vigtigste opgave er at forske i ulighedens årsager og konsekvenser – hvorfor stiger den i mange lande, og hvad er implikationerne for borgere og virksomheder på et nationalt og internationalt niveau, forklarer Inequality-platformens ene Academic Director, professor (mso) Mogens Kamp Justesen.

- Vi vil med vores forskning stille de relevante spørgsmål, der vil bidrage til, at vi som samfund kan finde nye svar og løsninger i tæt samarbejde med virksomheder, organisationer og samfund. Qua vores fokusområde er vores naturlige samarbejdspartnere organisationer som relevante ministerier, Dansk Industri, CEPOS og Cevea, men vi vil meget gerne indgå samarbejder med større danske virksomheder, der er interesserede i at bidrage, siger lektor Birthe Larsen, platformens anden Academic Director.

Platformen holdt sin solo-lancering tirsdag den 2. oktober med den prisvindende økonom, Professor Richard Blundell, som keynote og oplevelsen af et interaktivt kunstværk.

Hvordan fremmer vi inklusion og lighed?

Diversity and Difference-platformen fokuserer på mangfoldighed og forskelle – kultur, etnicitet, seksualitet, sprog – med det formål at befordre integration og ligestilling, gerne i aktivt samarbejde med organisationer om mangfoldighedsledelse.

- Inklusion og lighed er påtrængende dagsordener i vores globaliserede verden og er på listen over FN’s verdensmål. Vi vil forske i, hvordan vi bedst kan fremme inklusion og lighed i forhold til køn, etnicitet, seksualitet, sprog og kultur – herudover vil vi bidrage til den offentlige debat og formidle forskningen bredt, påpeger lektor Dorte Lønsmann, en af platformens to Academic Directors.

- Da vores tilgang i platformen er interaktionsorienteret og transformativ, hvor vi i samarbejde med erhvervslivet, organisationer og samfund ønsker at skabe konkrete værktøjer, er vi især interesserede i at samarbejde med organisationer og større virksomheder, der har givet diversitet en central plads i deres organisatoriske agenda, gerne på strategisk niveau. Blandt vores aktuelle samarbejder kan jeg nævne Forsvaret som et godt eksempel, fortæller professor (mso) Sara Louise Muhr, platformens anden Academic Director.

Platformen havde sin egen lancering torsdag den 11. oktober med den prisbelønnede feministiske kommunikationsforsker, professor Karen Ashcraft, som hovedtaler, konceptudstillinger og levende musik af et feministisk undergrundsband.

Hvordan håndterer vi samfundets digitale omstillinger?

Transformations-platformen ‘Technology, data and knowledge in the digital age’ undersøger konsekvenserne af digital og anden teknologisk udvikling for økonomiske og samfundsmæssige transformationer.

- Internettet er blevet en global infrastruktur, og vores liv er uadskilleligt forbundet med digital teknologi – men det er markedsstyret og uden gennemsigtighed i forhold til for eksempel menneskerettigheder og demokrati. Vores platform skal være med til at skabe kritisk viden på internationalt niveau for derved at pege på nye veje, rådgive beslutningstagere og bidrage til den offentlige debat, siger professor (mso) Mikkel Flyverbom, den ene af Transformations-platformens to Academic Directors.

- Vi ønsker at komme i dialog og samarbejde med tech-virksomheder, der er i gang med at udnytte de digitale udviklingsmuligheder og skabe værdi, og med organisationer og virksomheder, der skal leve op til de krav, som transformationerne stiller, for at forblive konkurrencedygtige, fremhæver professor (mso) Ioanna Constantiou, den anden Academic Director for transformations-platformen.

Transformations-platformens afsløring vil være ved den fælles platform-lancering den 12. november, hvor der bliver mulighed for at høre mere om dens fokusområde: ‘Technology, data and knowledge in the digital age’.

Emnerne væves sammen ved den fælles lancering

Ved den fælles lancering den 12. november vil de tre forskningsplatforme demonstrere, hvordan tværdisciplinære forskningsinitiativer kan berige den offentlige debat og være med til at løse disse samfundsproblemer. Det samme vil arrangementets ’keynote’, EU’s konkurrencekommissær Margrethe Vestager, der i sin tale vil udforske skæringspunkterne mellem ulighed, diversitet og teknologisk transformation i en digital tid.

Lanceringen byder selvfølgelig også på præsentationer af de tre platformes forskning ved henholdsvis lektor Birthe Larsen, professor (mso) Mikkel Flyverbom og professor (mso) Sara Louise Muhr samt med tre case-præsentationer inden for krydsfelter mellem platformenes fokusområder. Dermed kommer virksomheder, tænketanke og start-ups i dialog med CBS’ platformforskere.

Kunsten vil igen være integreret i lanceringen med new media-kunstværker. Kunstneren Mogens Jacobsen vil være til stede med værkerne The Voice Pump og OECD-lab, der interaktivt skal give nyt perspektiv til temaerne om ulighed og diversitet med selve new media-delen som eksponent for ’transformations’. 

Mere om de tre platformes fælleslancering

Tilmeld dig fælleslanceringen mandag den 12. november fra 16-19 i Porcelænshaven

Mere om Diversity and Difference-platformen

Mere om Inequality-platformen

Mere om Transformations-platformen

Sidst opdateret: Alumni // 22/09/2022