Derfor samarbejder Danske Bank så dybt og bredt med CBS

Danske Bank’s engagement i CBS er blandt de både bredeste og dybeste. Det spænder fra støtte til forskning over bidrag til uddannelse og case-konkurrencer til deltagelse i CBS’ karriereaktiviteter. Administrerende direktør Thomas Borgen er CBS’ første Executive in Residence her i studieåret 2017-18. Hvad får Danske Bank ud af det?

 
16/01/2018

Danske Bank CEO Thomas F Borgen signed an agreement with CBS President Per Holten-Andersen to be CBS' first Executive in Residence for the study year 2017-18.

Danske Banks administrerende direktør underskrev i sommers en aftale med CBS' rektor Per Holten-Andersen om at blive CBS' første 'Executive in Residence' gennem studieåret 2017-18. (Foto: Ulrik Jantzen)

- Et af de primære formål med Danske Banks engagement i CBS handler om rekrutteringen af nye, unge talenter. Vi har et stærkt omdømme som arbejdsgiver, men også en ambition om at blive en endnu mere attraktiv arbejdsplads for studerende på de relevante universiteter, fortæller Head of Joining & Leaving i Danske Bank, Ole Bech-Petersen, der har ansvaret for Danske Banks universitetsengagementer.

På CBS er Danske Bank engageret på alle niveauer. Banken har finansieret forskningsprojekter, finansierer en ErhvervsPhD og bidrager løbende til undervisningen på forskellige studier med både cases og gæsteundervisere. På executive-niveau er administrerende direktør Thomas Borgen CBS’ første Executive in Residence, og banken deltog i 2017 i både CBS Roundtable og ved Impact Summit.

Som en af de tre største aftagere af CBS’ kandidater benytter Danske Bank sig af hele CBS’ vifte af karrieretilbud og deltager i stort set alle events. I forhold til studenteraktiviteter støtter virksomheden en del af CBS’ mange studenterorganisationer, især dem med en finansiel orientering, og har været CBS Case Competition Preferred Partner. Formålet med engagementet er værdiskabelse for Danske Bank.

Se video: Danske Bank CEO Thomas Borgen bliver CBS’ første Executive in Residence

’Classroom Presence’ og ’Executive Presence’ er vigtigst

Danske Banks strategiske engagement i universiteterne står på tre ben – at være til stede i form af ’Classroom Presence’, ’Executive Presence’ og ’Career Presence’ – og af de tre fokusområder rangerer universiteternes karrierefremmende aktiviteter, skønt de også er vigtige og relevante, lavest. 

- Vore vigtigste, mest værdiskabende indsatser er vores ’Classroom Presence’ og ’Executive Presence’. At møde CBS’ studerende direkte i undervisningen gennem gæsteforelæsninger, ved at levere cases til undervisning og case-konkurrencer og ved at være fokus for deres projekter og specialer giver os en meget direkte adgang til nye ideer og inspiration, fortæller Ole Bech-Petersen og fortsætter:

- Vores ’Executive Presence’ – ikke bare i form af Thomas Borgens studieår som Executive in Residence, men også det at have andre ledere fra Danske Bank, der deltager i konferencer, deltager i undervisningen og er til stede ved karrieretiltag på CBS – bidrager til vores ambition om at styrke vores omdømme endnu mere. Og så handler det også om at inspirere og give gode ideer tilbage, hvilket vi håber CBS finder værdifuldt.  

Video: Ole Bech-Petersen om, hvad Danske Bank får ud af sit engagement på CBS:

 

Inspiration, nye ideer og bedre tilpasningsevne

- Den finansielle sektor er i hastig forandring. Digitalisering, ny regulering og konkurrence fra ikke-finansielle virksomheder er noget af det, der skaber helt nye betingelser, som vi skal tilpasse os, påpeger Ole Bech-Petersen og tilføjer:

- For at holde os på forkant med udviklingen er det altafgørende løbende at tilpasse os, søge inspiration og få nye ideer. Det giver vores løbende kontakt til studerende, deltagelse i undervisning, kontakt til forskere og indsigt i den nyeste forskning et stærkt bidrag til, hvilket vores engagement i CBS er et godt eksempel på.

Ifølge rekrutteringschefen udgør profiler under 30 nu cirka 50 procent af Danske Banks nyansættelser. Og hvor banken for ti år siden altovervejende fokuserede på studerende med finansielle uddannelser, så er det under de hastigt skiftende forretningsbetingelser en lang bredere vifte af kompetencer og uddannelsesprofiler, der er brug for.

- Vi ansætter mange CBS’ere i Danske Bank – i internships, i studiejobs og som nyuddannede kandidater. De karakteriseres af et højt drive, er positivt gearede og innovative, og de har et bredt spænd af fagligheder, hvor vi har brug for hele viften. Derfor har vores engagement bredt sig til samtlige CBS’ uddannelser, siger Ole Bech-Petersen.

Læs mere om at blive CBS Partner her (pdf download)

 
Sidst opdateret: CBS Business // 20/10/2021