“Det bedste ved at være tilbage i skole var lige præcist dét”

Danske Banks CEO Thomas Borgen har netop afsluttet sit akademiske år som CBS’ første Executive in Residence. Året igennem blev han involveret i CBS i en grad som ingen anden CEO har oplevet før, og det var en givende oplevelse for begge parter.

13/06/2018

Thomas Borgen til Alumni Update

Danske Bank CEO Thomas Borgens år som CBS’ første Executive in Residence blev afsluttet tirsdag den 8. maj. Vi bad ham dele, hvad han fik ud af året, og her får du hans svar: (Foto: Bjarke MacCarthy)

Hvad fik Danske Bank ud af dit år som Executive in Residence?

For mig og for Danske Bank handlede mit år som Executive in Residence om at komme tættere på CBS – om at få indsigt i igangværende forskning på CBS, få nye kontakter og så et frø til fremtidigt samarbejde og alliancer.

Hvert år rekrutterer vi cirka 2.500 nye medarbejdere – mange af dem fra CBS – og at lære, hvordan vi kan blive mere attraktive for jer, og den anden vej rundt, er værdifuldt for os alle. Derudover mener vi, at den gensidige udveksling og mødet mellem studerende og erhvervsliv er helt essentielt for at sikre fremtidig vækst og konkurrenceevne i samfundet.

Hvad fik du ud af dit år som Executive in Residence, på det personlige plan?

At møde studerende ansigt til ansigt og høre deres perspektiver, deres spørgsmål, meninger og at lære mere om deres værdier var meget spændende og inspirerende. At lære dem at kende giver mig indsigt i det ’mindset’, vores fremtidige medarbejdere, aktionærer og stakeholders kommer med, og at lære mere om, hvordan unge mennesker i dag ser verden og de store udfordringer vi står over for.

Jeg blev tilsvarende inspireret af de kompetente og entusiastiske undervisere, jeg mødte. De gjorde indtryk på mig med deres tanker og indsigt.

Hvad fik du ud af dit år som Executive in Residence, på det professionelle plan?

Som samfund har vi behov for uddannelse, og vi har brug for relevant uddannelse. For Danske Bank er det at komme tættere på universiteter og business schools en mulighed for at lære, hvordan vi bliver mere relevante for studerende, og måske også at inspirere både studerende og universiteterne i forhold til de kvalifikationer og forskningsområder som vi anser for mest interessante.

Hvad var din bedste oplevelse i året som CBS’ Executive in Residence?

Det bedste ved at være tilbage i skole var – ja, lige præcis dét. Jeg kunne måske ikke narre de studerende, men personligt følte jeg mig lidt ung igen.

Mere seriøst, så havde jeg mange sjove og interessante oplevelser på CBS, og det er svært at udpege én oplevelse, men jeg var især glad for de tidspunkter, hvor jeg havde mulighed for at interagere med mindre grupper af studerende. Jeg blev imponeret af deres entusiasme, ideerne og det ambitionsniveau, de kom med.

Hvad overraskede dig mest ved CBS?

Vi har en tendens til at kategorisere skole og arbejde som teori versus praksis, eller den akademiske verden versus virkeligheden. Men som repræsentant for ’den virkelige verden’ slog det mig, at de studerende i høj grad forstod både trends og virkeligheden. De havde virkelig friske og inspirerende perspektiver på mange af de ting, vi diskuterede.

Jeg ved ikke, om jeg blev overrasket, men jeg var glad for at se, hvor international CBS er – både i forhold til de studerende og ansatte, som CBS tiltrækker, og i forhold til dets mind-set. Det er vigtigt for os alle.

Har du noget, du vil sige til CBS’ studerende?

Som studerende på CBS har du allerede et forspring i livet, og som du vil finde ud af, så er livet fuld af muligheder. Hvis du tør tage imod dem.

Din uddannelse former den måde, du tænker på, og din opfattelse af verden. Og uddannelse giver dig svarene på mange af de spørgsmål, som virksomheder og samfund står overfor. Dine kvalifikationer kan blive utroligt værdifulde for både virksomheder og samfundet som helhed.

Men samfundet ændrer sig drastisk, og dine svar på dagens spørgsmål er måske forældede i morgen.

Din bedste chance for succes er at blive ved med at være nysgerrig og åben og at fokusere mindre på de svar, du allerede har, og i stedet fokusere mere på de spørgsmål, ingen stiller.

Hvad er, efter din mening, CBS’ største udfordring fremover?

CBS er ligesom andre ledende universiteter og vidensinstitutioner ikke bare i front i forhold til at identificere og opsamle nye trends og udviklinger. Forskning, nye tanker og indsigter, der vil forme morgendagens verden, bliver udklækket og næret på lige netop jeres campus.

Og udfordringen for CBS – ligesom de fleste andre virksomheder og institutioner – bliver at tilpasse organisationen til de nye indsigter og trends, som i selv identificerer. Organisationsændringer kan tage lang tid – men verden ændrer sig med lynets hast.

Sidst opdateret: Alumni // 20/10/2021