Visioner for Fakultetet for Sprog, Kommunikation og Kultur 2004

Siden 2000 har Handelshøjskolens sproglige fakultet stået midt i et profilskifte - og med navneændringen i 2003 fra Det erhvervssproglige Fakultet til Fakultetet for Sprog, Kommunikation og Kultur er kursen for alvor sat.

06/01/2004

Siden 2000 har Handelshøjskolens sproglige fakultet stået midt i et profilskifte - og med navneændringen i 2003 fra Det erhvervssproglige Fakultet til Fakultetet for Sprog, Kommunikation og Kultur er kursen for alvor sat.

Fakultetet ønsker med navneskiftet at signalere en bredere profil end hidtil. Før blev det hovedsageligt relativt snævert forbundet med studier af erhvervssprog - nu har vi i stedet fået tre ben at stå på: sprog, kommunikation, kultur - som fakultetet ser det som sin rolle at varetage på CBS, forklarer dekan Ole Helmersen.

Helt konkret får visionen yderligere kød og blod gennem forskellige initiativer i løbet af 2004.

"Vi kunne for 1½ år siden indvie Center for Kommunikation og i løbet af 2004 etableres Center for Europæiske Studier og Center for Amerikanske Studier, som nye faglige rammer for kultur-/områdestudierne. Derudover vil der blive taget skridt til en justering af rammerne for fakultetets kombinationsuddannelser ifm. ministeriets nye uddannelsesbekendtgørelse, herunder udviklet en ny engelsksproget uddannelse, der kombinerer fagelementer fra Engelsk, Kommunikation og Datalingvistik med fokus på bl.a. videnshåndtering, vidensformidling, virksomheders dokumentstyring samt kvalitetsstyring af virksomheders kommunikationen med henblik på udbud som BA-uddannelse i 2005, siger dekan Ole Helmersen.

Fakultetet for Sprog, Kommunikation og Kultur har p.t. over 3.000 studerende tilknyttet og tilbyder lange videregående kombinationsuddannelser, der kvalificerer til at arbejde professionelt med sprog, kommunikation og kulturformidling i bred forstand og i alle former for virksomheder. Læs mere på, se link.

Sidst opdateret: Communications // 14/11/2007