"Tweens" som forbrugere

Hvilken indflydelse har medierne på de 10-12 årige børns forbrug i forhold til andre faktorer som familie, skole og kammerater? Det spørgsmål vil forskningsprojektet "Tweens ? mellem medier og forbrug" kaste lys over.

15/10/2003

Hvilken indflydelse har medierne på de 10-12 årige børns forbrug i forhold til andre faktorer som familie, skole og kammerater? Det spørgsmål vil forskningsprojektet "Tweens ? mellem medier og forbrug", ledet af professor Birgitte Tufte fra Center for Marketing Communication ved Institut for Afsætningsøkonomi, kaste lys over.

"Al forskning peger på, at medierne spiller en væsentlig rolle i socialiseringen af børn som forbrugere", siger Birgitte Tufte. "Men der mangler forskning, som belyser, i hvilket omfang forskellige medier spiller sammen i denne socialisering af større børn ? ligesom der mangler analyser af børns egen forståelse og holdning til medier og forbrug", konstaterer Birgitte Tufte. "Jeg håber, at vi med forskningsprojektet kan pege på forhold, som virksomhederne skal være særlig opmærksomme på i arbejdet med at gennemføre en sober og forsvarlig markedsføring i relation til unge forbrugere".

Birgitte Tufte holder tiltrædelsesforelæsning med titlen "Forskningsperspektiver på børn, medier og forbrug" 3. november.

Sidst opdateret: Communications // 10/10/2004