Den samlede bestyrelse på Handelshøjskolen nu på plads - Kampvalg, fredsvalg og elektronisk valg

Efter en velgennemført elektronisk afstemning er valget til CBS' nye bestyrelse nu slut, og de seks kandidater til de interne poster i den 13 personer store bestyrelse valgt.

22/10/2003

Efter en velgennemført elektronisk afstemning er valget til CBS’ nye bestyrelse nu slut, og de seks kandidater til de interne poster i den 13 personer store bestyrelse valgt. Den samlede bestyrelse er efterfølgende godkendt af Videnskabsministeriet.

Både forskerne og det administrative personale havde kampvalg med seks lister opstillet til de tre VIP-pladser og fire lister til TAP-pladsen.

Blandt det videnskabelige personale er professor

Jan Molin
, (Institut for Organisation og Arbejdssociologi), professor

Jens Frøslev Christensen
, (Institut for Industriøkonomi og Virksomhedsstrategi) og lektor

Doris Hansen
(Institut for Fransk, Italiensk, Russisk, Spansk og Tysk) valgt – og informationskonsulent

Lars Thorsen
er valgt blandt det teknisk-administrative personale.

På studentersiden var der til gengæld fredsvalg, og næstformand for De Studerendes Råd,

Thøger Lund-Sørensen
, og formand for Moderate Studenter,


Jakob Tørring
, besætter de to sidste pladser i bestyrelsen.

Det er første gang et sådant valg er afholdt elektronisk, hvor de stemmeberettigede afgav deres stemme fra egne eller fra særligt opstillede pc’er. Det foregik ganske gnidningsfrit og ved hjælp af et system, udviklet af CBS selv.

Allerede i september blev de syv eksterne medlemmer godkendt af videnskabsminister Helge Sander. Det er direktør


Merete Eldrup
, JP/Politikens Hus a/s; direktør


Peter Gorm Hansen
, Kommunernes Landsforening; koncernchef


Lars Nørby Johansen
, Group 4 Falck A/S; direktør


Niels Kjeldsen
, Hylleholdtgård A/S; direktør


Anders Knutsen
; president

Peter Lorange
, IMD; samt professor


Kerstin Sahlin-Andersson
, Uppsala Universitet.

Bestyrelsen påbegynder arbejdet medio november, hvor den som sin første opgaver vælger en formand blandt de eksterne medlemmer.

Sidst opdateret: Communications // 10/10/2004