Sæt sprogpolitikken på dagsordenen

På Den Europæiske Sprogdag den 26. september afholdes Sprogmesse 2003 med temaerne 'sprogenes mangfoldighed', 'sprog og kommunikation', 'sprog som kulturbærer' og 'sprogpolitik'.

23/09/2003

Sprogkendskab og kulturforståelse er i dag vigtige parametre for danske virksomheders internationale konkurrenceevne. Hvad betyder det for en virksomhed at have en sprogpolitik? Hvordan udarbejdes den? Og hvordan udmøntes en sprogpolitik i praksis?

På Den Europæiske Sprogdag den 26. september afholdes Sprogmesse 2003 med temaerne ’sprogenes mangfoldighed’, ’sprog og kommunikation’, ’sprog som kulturbærer’ og ’sprogpolitik’. Det er anden gang messen afholdes og også denne gang vil der være stande, hvor både forlag, uddannelsesinstitutioner, oversættelsesbureauer, brancheorganisationer og fagforeninger præsenterer sig for de besøgende.

Undervisningsminister Ulla Tørnæs holder sprogmessens officielle åbningstale og overrækker herefter ”Den europæiske sprogpris i Danmark 2003”. Repræsentanter fra Topdanmark, Grundfos, Aalborg Portland og Nordea, giver deres bud på, hvad der skal lægges vægt på, når sprogpolitikken sættes på dagsordenen i virksomhederne, og sprogforskere og politikere, Naser Khader, chefredaktør Thøger Seidenfaden, seniorforsker ved Dansk Sprognævn Pia Jarvad og forskningsprofessor ved Handelshøjskolen i København Robert Phillipson drøfter regeringens oplæg til en sprogpolitik.

Sprogmessen arrangeres af Dansk Selskab for Fagsprog og Fagkommunikation i samarbejde med Handelshøjskolen i København, Erhvervssprogligt Forbund, FUHU, Handelshøjskolen i Århus, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og CIRIUS.

Tid og sted

Fredag den 26. september kl. 8.30 til 18.30

Fiolstræde 44

Gratis adgang

Sidst opdateret: Communications // 13/10/2004