Nyt center på CBS

Handelshøjskolen etablerer med virkning fra den 1. oktober 2003 Center for kreditret og kapitalmarkedsret. Centeret viderefører og intensiverer den forskning, der allerede i dag finder sted på Handelshøjskolen.

21/10/2003

Handelshøjskolen etablerer med virkning fra den 1. oktober 2003

Center for kreditret og kapitalmarkedsret. Centeret viderefører og intensiverer den forskning, der allerede i dag finder sted på Handelshøjskolen. "Dette vil ske i et samspil mellem interne forskere, gæstelærere og grupper af sagkyndige", siger centerleder Lennart Lynge Andersen."Centerets forskningsresultater bliver løbende publiceret og udgør de faglige rammer for en række seminarer og konferencer. Også det internationale samarbejde prioriteres højt og i første omgang sker det som en udbygning af de eksisterende samarbejdsrelationer i de nordiske lande", slutter centerleder Lennart Lynge Andersen.

Centerets forskningsområde er kreditretten og kapitalmarkedsretten i vid forstand. Hovedområderne er således bank, realkredit, forsikring, børs og pension, såvel i relation til kundeforholdet som de institutionelle spørgsmål.

Sidst opdateret: Communications // 10/10/2004