Nyt Center for Lederskab og Kunst

CBS' nyeste center - Center for Lederskab og Kunst - ser kunsten som "et ledelsesinstrument, der sætter sansningen, lidenskaben og erindringen i omtankens, handlingens og frihedens tjeneste."

21/01/2003

CBS' nyeste center - Center for Lederskab og Kunst - ser kunsten som "et ledelsesinstrument, der sætter sansningen, lidenskaben og erindringen i omtankens, handlingens og frihedens tjeneste." Centret er oprettet ved Institut for Ledelse, Politik og Filosofi med professor Ole Fogh Kirkeby som initiativtager og leder. Tilknyttet centret er bl.a. adjungeret professor Pierre Monthoux fra Handelshögskolan i Stockholm, som beskæftiger sig med sammentænkning af kunst og lederskab. Centret vil sætte ledelse som kunst i system og undersøge, på hvilke områder den kunstneriske skabelsesproces kan benyttes inden for virksomhedsledelse.

Sidst opdateret: Communications // 13/10/2004