Ny studieportal omkring Øresund

Primo 2004 lancerer Øresundsuniversitetet, der med over 130.000 universitetsstuderende og 10.000 forskere er Nordens største uddannelsesregionen, en studieportal.

03/06/2003

Øresundsuniversitetet vil primo 2004 lancere en internetportal med information om de mange uddannelsesmuligheder, der findes ved universiteterne i Øresundsregionen. Den nye studieportal vil både rumme information om de universitetsuddannelser og de enkeltstående universitetskurser, som universiteterne udbyder. Desuden kommer portalen til at indeholde generel studieinformation om det at studere i Øresundsregionen. Målet med portalen er at gøre det lettere for både kommende og nuværende studerende at få et samlet overblik over regionens mange studiemuligheder.

Studieportalen er iværksat af de 12 rektorer ved Øresundsuniversitets medlemsuniversiteter og udarbejdes af Øresundsuniversitets Sekretariat i samarbejde med de 12 universiteter.

Den nye portal har to klare målgrupper:

  • Kommende studerende der søger information om deres uddannelsesmuligheder.

  • Studerende ved et Øresundsuniversitet der søger information om deres muligheder for at tage et kursus ved et andet universitet.

Den nye internetportal vil gøre det lettere for kommende studerende at finde drømmestudiet, idet der etableres en fælles netadgang til Øresundsregiones mange universitetsuddannelser. Samtidig vil det også blive lettere for regionens nuværende universitetsstuderende at finde frem til de mange kurser, de kan læse ved andre universiteter.

Det sker ved at der på portalen vil være målrettet information om de kurser ved de enkelte universiteter, der er åbne for udefrakommende studerende. Ved at synliggøre regionens mange universitetskurser vil studerende opleve at de får langt flere muligheder for at specialisere sig inden for et specifikt emne.

Med over 130.000 universitetsstuderende og 10.000 forskere er Øresundsregionen Nordens største uddannelsesregion. De uddannelser der findes på den anden side af Øresund, er dog ikke særlige synlige for de studerende på begge sider af Øresund. Der er derfor et stort behov for en netportal som synliggør regionens mange studiemuligheder.

Udover information om uddannelsesmulighederne i Øresundsregionen, vil netportalen også komme til at fungere som en informationsbro over Øresund. Der er et stigende antal studerende, der krydser Sundet for at studere, og denne gruppe studerende har et stort behov for at få information om studielivet og studiesystemerne på den anden side af Øresund. Studieportalen kommer derfor også til at rumme generel studieinformation om eksempelvis hvordan danske studerende finder en bolig i Sverige, reglerne for studiestøtte ved studier i Sverige og det svenske studiesystem.

Sidst opdateret: Communications // 13/10/2004