Ny studiechef

Annette Juhl-Hansen er CBS' ny studiechef.

01/10/2003

Fra at have været leder af de erhvervsøkonomiske studiesekretariater, koordinator for studieadministrationens lederteam samt overordnet budgetansvarlig udnævnes

Annette Juhl-Hansen til ny studiechef ved CBS. Udnævnelsen har virkning fra 1. oktober 2003.

Sidst opdateret: Communications // 10/10/2004