En ny global orden?

Richard Sennett og Zygmunt Bauman på CBS

03/05/2004

Den 4. juni giver fire internationalt anerkendte tænkere, Zygmunt Bauman, Richard Sennett, David Held og David Rasmussen, deres bud på, hvilke nye udfordringer globaliseringen stiller efter 11. september 2001.

"Det bliver en enestående dag med diskussioner af stor kvalitet og dybde", siger leder af Center for Corporate Communicaion professor Ole Thyssen. "De fire forskere er kendte for deres engagement og evne til at bibringe en debat tungtvejende synspunkter. Det er derfor en helt unik mulighed for at skabe en diskussion af international standard i Danmark".

Zygmunt Bauman og Richard Sennett mødes i en debat hele formiddagen om emnet: Hvilke udfordringer står Europa overfor i en global orden i dag? Om eftermiddagen fører David Held og David Rasmussen debatten videre med fokus på USA og den markante magtposition USA demonstrerer - med påpegning af, hvorfor en kosmopolitisk og multilateral orden er yderst nødvendig i dag.

Zygmunt Bauman (f. 1927) er polsk-britisk sociolog og kendt som en skarp analytiker af begreberne modernitet og postmodernitet i en samfundsmæssig sammenhæng. Han er professor og emeritus ved Universiteterne i Warszawa og Leeds. Siden 1971 bosat i England. Han er forfatter til blandt andet "Modernitet and the Holocaust" (1989), "Modernity and Ambivalence" (1991), "Postmodern Ethics" (1993). Pt. aktuel med "Globalisering. De menneskelige konsekvenser".

Richard Sennett (1943) har fungeret som lektor på Yale University og senere som professor på Brandeis University og New York University. I dag underviser han på London School of Economics. Ud over adskillige sociologiske værker - mest kendt "Det Fleksible Menneske" - har Sennett også skrevet flere romaner.

Sidst opdateret: Communications // 09/06/2004