Ledelse og kreativitet

Ny bog af Ole Fogh Kirkeby gør op med opfattelsen af, at lederen blot skal være fair. Lederen skal også være medskaber af det gode, det retfærdige og det skønne.

10/01/2004

Ny bog af filosof, forfatter og professor på CBS - Ole Fogh Kirkeby "Det nye lederskab" gør op med den normative opfattelse af, at lederens forpligtelse blot ligger i at være fair. Gennem teoretisk udfoldelse af seks centrale kreative kapaciteter argumenteres for, at lederen også skal være medskaber af det gode, det retfærdige og det skønne. Bogen forsøger som den første i Danmark at forbinde normativitet og kreativitet.

"Ledelsesmæssig kreativitet er for eksempel at opfinde en 4. bundlinjer, der hedder "skønhed", som supplement til den gængse vurdering af en virksomheds ydelser ud fra de tre parametre: det økonomiske, det miljømæssige og det sociale. Men i dybeste forstand er den 4. bundlinje åben - dvs. dét sted, hvor 'den hemmelige egenskab' eller 'det ubekendte kriterium' endnu ikke er blevet synligt. Dermed gøres også plads til det kreative." forklarer Ole Fogh Kirkeby.

Begrebet kreativitet skal altså forstås som ledelsesmæssig og organisatorisk evne til nyskabelse.

"I virkeligheden forsøger jeg at indføre og forklare nye typer af evalueringskriterier for en virksomhed eller en organisation. At en virksomhed også vurderes på, om den opfylder behovet for menneskelig livsnydelse - for skønhed og for at vigtigheden af, at et menneskes liv lykkes."

Fra september 2004 bliver det nu muligt at tage en HA-uddannelse i Service Management i Randers. Handelshøjskolen i København står bag den nye uddannelse, der gennemføres som udlagt undervisning på Det Danske Erhvervsakademi i Randers. (20. januar 2004)

Sidst opdateret: Communications // 24/02/2005