Kvalifikationsprofiler

Kvalitetsudvikling af uddannelserne

30/06/2004

Optimal kombination af personlige kompetencer og faglig viden

CBS er engageret i et omfattende projekt, der sigter mod at integrere de personlige kompetencer i studiernes fagplaner. Her har CBS bl.a. hentet inspiration fra University of Luton i England, og det foreløbelige resultat er en udviklingsmodel, der sammentænker studiemæssige, pædagogiske og strategiske hensyn.

"De personlige kompetencer er vigtige"

Prorektor Bente Kristensen, der er formand for Det Pædagogiske Udvalg, har stået i spidsen for den første fase med fokus på metodeudvikling:

"De personlige kompetencer er vigtige, fordi alle danske og internationale analyser peger på, at disse kompetencer efterspørges på arbejdsmarkedet og er med til at gøre de studerende mere attraktive for virksomhederne. Gennem kombination af faglig viden og personlige kompetencer vil vores dimittender i højere grad være i stand til at skabe værditilvækst i de virksomheder, de ansættes i", fastslår Bente Kristensen.

Sidst opdateret: Communications // 03/08/2004