Invitation til den 13. overrækkelse af HBH’s Markedsføringspris på Copenhagen Business School

Hvem bliver modtager af den 13. HBH Markedsføringspris 2004?

17/02/2004

Fredag den 20. februar 2004 uddeles HBH Markedsføringspris kl. 15:00 – 17:00 i Tuborg Auditoriet på Copenhagen Business School, Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg.

Hvem bliver modtager af den 13. HBH Markedsføringspris 2004? Prisen gives til en person, virksomhed eller organisation, som i sin markedsføring af et produkt eller en idé har gjort sig særligt bemærket.

Forrige prismodtagere er bl.a. Bodum ”for sublim kombination af idé, design og markedsføring”, Matas ”for en lang række salgssuccesser på stribe” og senest Københavns Lufthavne A/S ”for excellent branding af virksomhed og serviceydelser som ét produkt”.

I forbindelsen med prisoverrækkelsen offentliggøres nyt samarbejde mellem Henrik Bødtcher-Hansens Fond og CBS, hvor rektor Finn Junge-Jensen og lektor Mogens Bjerre træder ind i HBH Fondens bestyrelse. Som noget nyt uddeles der nu også en præmie på op til 25.000 kr. til for en fremragende hovedopgave på CBS inden for markedsføringsområdet.

HBH Markedsføringspris gives til en person, en virksomhed eller en organisation, privat eller offentlig som i sin markedsføring af et produkt eller en idé har gjort sig særligt bemærket via en gennemtænkt analyse og kreativ strategi, og hvor en original kombination af tanker, ord og billeder i formidlingen har skabt en unik dialog mellem afsender og modtager. Det er endvidere en betingelse, at den præmierede person, virksomhed eller organisation har udvist et højt mål af etik, både i sin handlen og markedsføring.

Sidst opdateret: Communications // 16/10/2004