IBM er ny Corporate Partner

Ny aftale om partnerskab mellem IBM og Copenhagen Business School tager sigte på at bidrage til dansk innovation

07/10/2004

Partnerskab mellem IBM og Copenhagen Business School

Innovation opstår, når teknologi og opfindelser kombineres med forretningsforståelse i bestræbelsen på at løse reelle udfordringer og problemstillinger. Ny aftale om partnerskab mellem IBM og Copenhagen Business School tager sigte på at bidrage til dansk innovation.

IBM og Copenhagen Business School (CBS) har netop indgået et tre-årigt partnerskab, som omfatter gå hjem-møder med indlæg fra CBS' forskere, gæsteforelæsninger forestået af IBM's konsulenter og specialister, mulighed for forskningssamarbejde samt samarbejde om studerendes opgaver. Som et meget synligt resultat af partnerskabet bliver der etableret et nyt

konferencecenter på CBS, der kommer til at bære IBM's navn.

"En meget stor del af IBM's forretningsmodel er bygget op omkring partnerskaber. Derfor er det også meget vigtigt for mig, at IBM har kunnet indgå et partnerskab med så væsentlig en uddannelses- og forskningsinstitution som Copenhagen Business School"; siger Lars Mikkelgaard-Jensen, administrerende direktør for IBM Danmark A/S.

Hos Copenhagen Business School er man også meget tilfreds med aftalen:

"Partnerskabet med IBM understreger både vore ønsker om stærke, intensive og strukturerede partnerskaber med erhvervslivet. Og støtter vor internationale udvikling. Vi er meget glade for aftalen", siger rektor Finn Junge Jensen, Copenhagen Business School.

IBM vil aktivt bruge partnerskabet med CBS til at fremme innovation i Danmark. Partnerskabet omfatter arrangementer, hvor CBS-medarbejdere med forskellige specialer vil holde indlæg for IBM's medarbejdere, kunder og partnere. Til gengæld vil IBM stille en række konsulenter og tekniske specialister til rådighed for CBS i form af gæsteforelæsninger. Gennem partnerskabet vil CBS formidle og facilitere forskningssamarbejde, der skal aftales konkret i perioden.

Tidligere i år blev Danmark placeret helt på toppen i en international undersøgelse af nationernes evne til at tage ny teknologi i brug.

Undersøgelsen "The 2004 e-readiness rankings’, er foretaget af Economist Intelligence Unit i samarbejde med IBM's institut for Business Value, og den demonstrerer, at vi har masser af teknologi, mobiltelefoner og internetforbindelser til vores rådighed i Danmark. Vi har også den rette lovgivning på plads, et godt og stimulerende forretningsmiljø og et fokus på IT fra politisk side, som er blandt de allerstærkeste i verden.

"Men undersøgelsen viser også, at den internationale konkurrence er hård, og derfor drejer det sig om, at vi begynder at høste fordelene af det danske samfunds teknologiske parathed. Danmark bør fortsætte en udvikling, hvor vi i de kommende år får en række nye løsninger i det offentlige, som letter dagligdagen for borgere og virksomheder og hæver kvaliteten af den offentlige service. Samtidig skal danske virksomheder udnytte vores IT-forspring til at skabe nye forretningsområder, innovere deres produkter og services og udvide deres markeder. Jeg håber, at IBM i dette samarbejde med Copenhagen Business School kan bidrage positivt til den udvikling", siger Lars Mikkelgaard-Jensen.

For de studerende på Copenhagen Business School giver partnerskabet mulighed for at aftale samarbejde om konkrete opgaver. Det sker i dialog med et særligt IBM-panel, som er etableret ved aftalens indgåelse.

Yderligere oplysninger:

Anders Lund Rendtorff, kommunikationschef for IBM Danmark A/S

Telefon: 28 80 40 05

e-mail:

alund@dk.ibm.com

Anders Monrad Rendtorff, kommunikationschef for Copenhagen Business School

Telefon: 29 40 70 16

e-mail:

amr.info@cbs.dk

www.cbs.dk

Sidst opdateret: Communications // 27/10/2004