HM Dronningen på CBS

CBS lægger hus til Danmark-Amerika Fondets store 90-års dag

13/09/2004

For at fejre sin 90-års dag afholder Danmark-Amerika Fondet et stort arrangement den 14. september 2004, fra kl. 17.00-19.00 på Copenhagen Business School- Handelshøjskolen, Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg i overværelse af HM Dronningen, som er protektor for Fondet.

På dagen kommer bl.a. formanden for fondet Henrik Stenbjerre, CBS' prorektor Bente Kristensen og den amerikanske ambassadør Stuart Bernstein. Heide Kvartetten vil spille og Ghita Nørby vil læse op af Christian Winthers "Flugten til Amerika".

Rundvisning på CBS' bibliotek

Dagen slutter med en reception - men forinden vil HM Dronningen blive vist rundt på CBS' bibliotek af biblioteksdirektør Michael v. Cotta-Schønberg og vicebiblioteksdirektør René Steffensen.

Arrangementet er lukket for offentligheden.

Danmark-Amerika Fondets historie

1914

Danmark-Amerika Fondet stiftedes under navnet Danmarks Amerikanske Selskab den 4. maj 1914 på initiativ af civilingeniør Alexander Foss, en af tidens mest indflydelsesrige industrimænd. Hans inspiration stammede fra American-Scandinavian Foundation’s arbejde i New York.

Et af hovedformålene for selskabet skulle være

”at tilvejebringe mulighed for, at velkvalificerede danske kan søge videreuddannelse inden for deres felt i USA, på de områder, hvor Amerika i særlig grad hævder en førerstilling, og hvor der derfor er inspiration og viden at hente.”

Det omtales i journalerne, at Fondet i de tidlige år havde store problemer med at de unge danskere i ni ud af ti tilfælde blev i USA. I 1918 påbegyndtes ”trainee programmet” i samarbejde med American-Scandinavian Foundation i New York. Programmet skulle både tiltrække en bredere kreds ved at give unge danskere uden for de akademiske rækker mulighed for at arbejde i USA, samt sikre at flere kom tilbage. Derfor skulle de unge praktikanter forpligtige sig til at vende hjem til Danmark.

1955

Organisationen ændrede officielt navn til Danmark-Amerika Fondet.

Den gennemgående tråd i Fondets arbejde har i alle årene været tætte kontakter til dansk erhvervsliv og uddannelse, stor bredde uddannelsesmæssigt, socialt og geografisk i gruppen af unge der kommer til USA gennem Fondet som studerende eller praktikanter, samt et ofte gentaget ønske om, at Fondets arbejde skal virke til gavn for Danmark i bredeste forstand og på flest mulige måder.

Fondet har siden 1914 været medvirkende til, at over 18.000 unge danskere har været på uddannelsesophold i USA. Pengene til dette arbejde skaffes fra donationer fra dansk erhvervsliv, andre fonde og enkelt personer.

Fondets formålsparagraf er i dag ”…

at fremme bestræbelserne for praktisk og kulturelt samvirke mellem Danmark og USA, herunder særligt at støtte danske statsborgeres uddannelsesmæssige ophold i USA”.

Bestyrelsen består også i dag bl.a. af et udsnit af Danmarks erhvervsledere og rektorer fra universiteterne.

For yderligere oplysninger kontakt:

Marie Mønsted

Sekretariatschef

Danmark-Amerika Fondet & Fulbright Kommissionen

Fiolstræde 24, 3.

1171 København K

Denmark

Phone: (+45) 33128223

Fax: (+45) 33325323

monsted@daf-fulb.dk

www.wemakeithappen.dk

Sidst opdateret: Communications // 13/09/2004