Handelshøjskolens prorektor skal sikre kvalitet i norske uddannelser

Prorektor, Bente Kristensen er ved kongelig resolution udnævnt til medlem af bestyrelsen for det norske "Nasjonalt Organ for Kvalitet i Utdanningen".

12/02/2003

Prorektor, Bente Kristensen er ved kongelig resolution udnævnt til medlem af bestyrelsen for det norske "Nasjonalt Organ for Kvalitet i Utdanningen". NOKUT er et uafhængigt organ for akkreditering og evaluering af de videregående uddannelser, og dets opgaver er fastsat i den norske universitetslov. Bente Kristensen er det eneste ikke-norske medlem af bestyrelsen, og udnævnelsen ligger i forlængelse af hendes mangeårige arbejde inden for Handelshøjskolens indsatsområder: Internationalisering og kvalitetsudvikling af forskning og uddannelse. Bente Kristensen har blandt andet gennem en årrække været medlem af Rektorkollegiets Internationale Udvalg og formand for EAIR (The European Higher Education Society) siden september 2001.

Sidst opdateret: Communications // 30/09/2004