Handelshøjskolen udnævner to nye æresdoktorer og uddeler helt ny ærespris til erhvervsledere

Ved en ceremoni under årsfesten den 21. marts udnævner Handelshøjskolen professor Robert A. Burgelman, Stanford University og professor Hans P. Krings, Universität Bremen til æresdoktorer. Samtidig overrækker Handelshøjskolen for første gang en helt ny ærespris til Kjeld Kirk Kristiansen, Lego A/S og Mads Øvlisen, Novo Nordisk A/S

20/03/2003

Æresdoktorer

Ved en ceremoni under årsfesten den 21. marts udnævner Handelshøjskolen to nye æresdoktorer. Det er personer, hvis videnskabelige indsats inden for erhvervsøkonomi og erhvervssprog, Handelshøjskolen ønsker at påskønne med den ærefulde akademiske udnævnelse. Begge æresdoktorer har gjort sig bemærkede ved deres internationalt anerkendte forskning inden for strategi og innovation henholdsvis oversættelsesforskning. Doktorerne er om formiddagen inden udnævnelsen hovedtalere ved faglige seminarer på Det erhvervsøkonomiske Fakultet og Det erhvervssproglige Fakultet.

Årets æresdoktorer er:

Professor Robert A. Burgelman, Stanford University

Professor Hans P. Krings, Universität Bremen

Ærespris til ledere i dansk erhvervsliv

Samtidig overrækker Handelshøjskolen for første gang en helt ny ærespris til fremtrædende erhvervsledere. Med prisen ønsker Handelshøjskolen at hædre personer, som har gjort en enestående og vedholdende ledelsesindsats i dansk erhvervsliv – en indsats kendetegnet ved deres evne til innovation, til at skabe vækst og værdi, og til at opnå en international førerposition for deres virksomhed.

Prisen tildeles denne første gang to kendte ledere, der tjener som inspiration for andre virksomhedsledere, for forskere og i særlig grad for de studerende, som skal være næste generations idéskabere og ledere.

Modtagere af Handelshøjskolens ærespris 2003:

Kjeld Kirk Kristiansen, Lego A/S

Mads Øvlisen, Novo Nordisk A/S

Med prisen ønsker Handelshøjskolen både i år og fremover at understrege sit langvarige, nære samarbejde med erhvervslivet om forskning og uddannelse. Et samspil som nødvendigvis må intensiveres endnu mere, fordi løbende udvikling af ny viden og nye kompetencer er en afgørende forudsætning for virksomhedernes konkurrenceevne i dagens vidensamfund. Æresprisen er en anerkendelse af netop den form for virksomhedsledelse, der skaber fremtidens muligheder. Prisen er indstiftet i anledning af Handelshøjskolens 85-årsjubilæum i 2002. Prisen et kunstværk af den internationalt anerkendte keramiker Alev Siesbye.

Udnævnelserne og prisoverrækkelsen sker:

Fredag den 21. marts 2003, kl 14:00 - 16:00

Handelshøjskolen i København

Solbjerg Plads 3, Frederiksberg

BG auditoriet s.01

Æresdoktorerne:

Professor

Robert A. Burgelman, Stanford University

Robert A. Burgelman udnævnes pga. sin internationalt anerkendte forskningsindsats og sin imponerende karriere hvor han har lanceret banebrydende idéer inden for strategi ved at trække på resultater i forskningen inden for teknologi og innovation, organisationsteori og økonomi.

Professor

Hans P. Krings, Universität Bremen

Hans P. Krings udnævnes, fordi han er en af verdens mest originale og kreative skabere af teori, samtidig med at han er en af de mest systematiske og metodiske forskere på sit felt, som er forskning i oversættelse.

Æresprismodtagerne:

Kjeld Kirk Kristiansen

Kjeld Kirk Kristiansen tildeles æresprisen for innovativt lederskab af LEGO fra 1979 gennem medgang og kriser og med værdibaseret ledelse med børns kreativitet i centrum.

Mads Øvlisen

Mads Øvlisen tildeles æresprisen for visionært lederskab af Novo Nordisk A/S 1981 – 2000 gennem medgang og kriser, og for evnen til at forene virksomhedens sociale ansvar med global konkurrenceevne.

Sidst opdateret: Communications // 04/10/2004