Grundfospris til CBS-professor

Professor Jan Rose Skaksen fra Handelshøjskolens Institut for Nationaløkonomi er blandt de fem modtagere af Grundfosprisen 2003.

21/05/2003

Professor Jan Rose Skaksen fra Handelshøjskolens Institut for Nationaløkonomi er blandt de fem modtagere af Grundfosprisen 2003.

Danmark får kun et relativt lille udbytte ud af de ressourcer, der bruges på uddannelse, forskning og udvikling. Derfor er der behov for nye tiltag, hvis landet skal bevare sin position som et af de mest velstående lande i verden. Det påpeger de fem samfundsvidenskabelige prismodtagere, der har modtaget prisen for deres indgående analyse, som kombinerer de nyeste danske og internationale forskningsresultater på området med dansk erfaringslære og giver ny værdifuld viden om forsknings- og uddannelsesniveauets betydning for dansk økonomis udvikling.

Sidst opdateret: Communications // 04/10/2004