Fremgang for CBS trods national tilbagegang

Hvor mange har søgt CBS i år?

28/07/2004

Fremgang på CBS trods national tilbagegang

Sammenlignes fordelingen af de unges 1. prioriteter med landets øvrige universiteter og de nationale tendenser, er situationen på CBS en ganske anden. Hvor der nationalt set spores en samlet tilbagegang på 0.6% fremviser CBS en samlet fremgang på 8.9%.

Samfundsvidenskabelige uddannelser er meget søgte

"Det er specielt inden for det samfundsøkonomiske/-videnskabelige område, at CBS sporer fremgang. Hele 12.2% flere unger vælger CBS' uddannelser inden for dette felt trods en generel national afmatning. Men også inden for de sproglige fag kan CBS glæde sig over at holde pænt

stand mod den stadigt stigende nationale tilbagegang på området", siger studiechef Annette Juhl Hansen.

De mest populære

Årets store succes er den nye HA(psyk.)-uddannelse, som har fået 218 1. prioritetsansøgninger til 60 pladser, og dermed lander adgangskvotienten på 9,2.

Også på Asian Studies Programmes mærkes fremgang. Uddannelsen er nu mere populær end nogensinde - sandsynligvis fordi den udbydes på engelsk og har udviklet sig fra et snævert fokus på Japan til at beskæftige sig med Asien i et bredere perspektiv.

Inden for de sproglige uddannelser markerer Sprog og Europæiske Studier sig for en fremgang på 13%, Sprog og Kommunikation har også fortsat god søgning - over 230 har forsøgt at besætte de 150 pladser i år.

Sidst opdateret: Communications // 04/08/2004