CBS vil være bedre til at evaluere sig selv

CBS udvikler løbende kvaliteten af sine uddannelser og udsender nu et idékatalog, der skal bidrage til at forbedre evalueringspraksis samt være et inspirationsmateriale for andre universiteter.

18/09/2003

Som led i CBS’ omfattende og kontinuerlige arbejde med at udvikle og sikre kvaliteten af sine uddannelser udsendes et idékatalog, der skal bidrage til at forbedre evalueringspraksis på CBS samt være et inspirationsmateriale for andre universiteter. CBS håber derved at kunne bidrage til den gensidige videndeling om kvalitetsudvikling mellem universiteterne.

Idékataloget har form af en cd-rom og giver konkrete og operationaliserbare anvisninger på forskellige evalueringsmetoder. Metoderne bidrager til at uddannelserne udvikles i overensstemmelse med CBS’ pædagogiske principper og Handelshøjskolens Udviklingskontrakt med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

”En succesfuld evaluering af uddannelserne kræver, at man kan se studieaktiviteterne i den rette kontekst og kombinere forskellige evalueringsmetoder i overensstemmelse hermed. Idékataloget er ikke en facitliste over, hvordan studienævnene skal evaluere, men en række konkrete råd til, hvordan evalueringspraksis kan forbedres”, siger prorektor Bente Kristensen, og tilføjer ”Udviklingshensynet vil i det hele taget få større vægt i fremtiden. Dette kræver kontinuerlig feedback til alle, der deltager i og berøres af evalueringerne, og som skal handle i forhold til de informationer, som evalueringerne frembringer”.

Idékataloget er udarbejdet af en projektgruppe under Det Pædagogiske Udvalg i samarbejde med CBS Learning Lab og en række internationale samarbejdspartnere med særlig indsigt i evaluering.

Sidst opdateret: Communications // 13/10/2004