CBS sms'er eksamenskarakterer

Allerede fra starten var der stor studenterinteresse for den nye sms-tjeneste, Handelshøjskolen nu tilbyder.

27/01/2003

Allerede fra starten er de studerendes interesse stor for den nye sms-tjeneste, Handelshøjskolen nu tilbyder. Den fremsender eksamenskarakterer til de studerendes mobiltelefon og er den nyeste del af den elektroniske studieadministration på de studerendes intranet, "e-campus", som også indeholder en række selvbetjeningsfunktioner.

Eksamenskaraktererne bliver sendt til de interesseredes mobilnummer, så snart eksamensresultatet er registreret i CBS' eksamenssystem. Der sendes udelukkende 'friske' karakterer, som er max 1 døgn gamle.

Sidst opdateret: Communications // 13/10/2004