The Sino-European design-management network

Netværksmøde med Tzingua University, Shanghai Jiao Tong University, Harbin Institute of Technology samt King Mongkut University

 
Mandag, 13 september, 2004 - 10:00 to Fredag, 17 september, 2004 - 17:00

Netværksmøde arrangeret af Institut for Afsætningsøkonomi.

The Sino-European Design Business Network er et EU støttet projekt (Asia-Link programmet). Dets formål er at udvikle curriculum på tværs af Kina og Europa. Vi vil benytte os af anledningen til at etablere forskningsprojekter på tværs af verdensdelene, bl.a. eksperimenter foretaget flere steder. Deltagelsen i projektet muliggør også, at vi kan få indsigter i hvad der sker med strategisk design; industrielt og forskningsmæssigt i Kina og Thailand gennem samarbejde og selvsyn.

Som et led i programmet modtager vi en delegation fra Tzingua University, Shanghai Jiao Tong University og Harbin Institute of Technology samt King Mongkut University i Bangkok i uge 38.

Alle er velkomne! Et foreløbig program kan findes på Institut for Afsætningsøkonomis hjemmeside.

Sidst opdateret: Communications // 08/09/2004