Den sene Frankfurterskole og Vidensamfundet

Konference arrangeret af Center of Market Economics, CBS, Københavns Universitet, Goethe Instituttet, Forskerskolen PHIS, Filosofisk Forum og habermasforum.dk

Fredag, 19 november, 2004 - 09:45 to 15:00

Konference om den sene Frankfurterskole og videnssamfundet.

Konferencen er organiseret af lektor Anders Bordum og Sigurd Lauridsen i samarbejde med Center of Market Economics Handelshøjskolen i København, Afdeling for Medicinsk Videnskabsteori Københavns Universitet, Goethe Instituttet i København, Forskerskolen PHIS, Filosofisk Forum og

www.habermasforum.dk

Program

9.45-10.00 Registrering

10.00 Velkomst

Ved direktøren for Goethe Instituttet og arrangørerne af konferencen

10.15 Gorm Harste

Demokrati og kompleksitet - Habermas' diskursetik i den organiserede kommunikation

10.45 Heine Andersen

Habermas: kritisk fornuft og offentlighed

Pause: (15 minutter)

11.30 Sigurd Lauridsen

Diskursetikken – mellem fordelingsretfærdighed og legitimitet

12.00-13.00 Frokost (Goethe Instituttet sponserer en let anretning)

13.00 Anders Bordum

Viden i en Habermasiansk forståelse

13.30 Rasmus Willig

Kritikkens paradoks: Kritik i kapitalismens tjeneste

Pause: (15 minutter)

13.45 Mats Alvesson

Anvendelse af et Kritisk Perspektiv på Vidensamfundet

14.25 Paneldiskussion:

Oplægsholdere

Gorm Harste lektor Aarhus Universitet

Heine Andersen Professor Københavns Universitet

Sigurd Lauridsen Københavns Universitet

Anders Bordum CME, CBS - Handelshøjskolen i København

Rasmus Willig Ph.D. Roskilde Universitetscenter

Mats Alvesson Professor Lunds Universitet

Deltagelse er gratis for forskere, studerende og andre interesserede, hvis man tilmelder sig før 10. nov. ved at sende en e-mail med oplysninger om navn, institution, adresse og e-mail til CME:

imr.cme@cbs.dk

Sidst opdateret: Communications // 19/11/2004