Personlig branding

Konference arrangeret af Børsens Forlag og CBS

Torsdag, 13 maj, 2004 - 08:30

Konference om "Personlig branding" arrangeret af Børsens Forlag og CBS.

Program

Ordstyrer:

Helle Knutsen

8.30-9.00 Registrering

9.00-9.15 Velkommen,

Peter Horn

9.15-9.45 Perspektivering.

Dr. theol. og mag. art.

Mogens Stiller Kjärgaard skiftede for 15 år siden fra universitetsverdenen til et job som konsulent i PA Consulting Group - og er i dag selvstændig rådgiver. Gennem årene har han været mentor og sparringspartner for en række af 'tunge' erhvervsledere som Anders Knutsen, i dag bl.a. formand for Danisco. Han sætter den personlige branding i perspektiv og understreger, at beslutningen om at gøre sig synlig er vigtigst i både det menneskelige og det karrieremæssige perspektiv.

9.45-10:10 Værdien af personlig branding i karrieren.

Niels Bentzen, direktør og partner i executive search-virksomheden Amrop Hever, konstaterer i sit indlæg, at det ikke længere er nok at være dygtig. Kravene til de nye ledere på alle niveauer er, ikke blot skal fremstå som gode - de skal være suveræne. Det er af afgørende værdi for den enkelte i karriereforløbet, at han eller hun kan synliggøre sine kompetencer både in- og eksternt. Det tæller med, når kandidater skal vurderes i forhold til en stilling.

10.10-10:30 Hvad er historien? Synlighed i massemedierne.

Marianne Gram, redaktionschef på Politiken, fortæller, hvorledes der er sammenhæng mellem medier og ekstern, personlig branding (altså bl.a. hvorledes man kan henvende sig til medierne og hvad kriterierne for en god historie er).

10.30-10.45 Pause

10.45-11.05 Personlig branding i internationale medier.

Sten Stovall, kommunikationsrådgiver og tdl. redaktør hos Reuters og Bloomsberg i London, fortæller, hvorledes man kan opnå synlighed i de internationale erhvervsmedier.

11.05-11.30 In- og ekstern personlig branding som konkurrenceparameter.

Adm. direktør

Claus Jensen har siden 1997 arbejdet målbevidst på at få vendt discountkæden Fakta - og det har forbedret omsætningen med 2 mia. kr. og bundlinjen med 150 mio. kr. For at motivere over 3.300 medarbejdere til at trække i samme retning har han anvendt personlig branding internt - og eksternt har synlighed over for marked, offentlighed og leverandører været et vigtigt redskab, der efter hans opfattelse skal indgå i den samlede ledelsesvision.

11.30-11.45 Debat

11.45-12.00 Afslutning

Der er fri adgang for CBS Corporate Partners, undervisere og forskere samt administration og studerende på CBS i den udstrækning, pladsen tillader. Pladserne er kvoterede til hhv. CBS, Børsens Forlag og Executive Business Networking. De fordeles efter først-til-mølle-princippet.

Tilmelding:

info@peterhorn.dk

Yderligere information:

www.personalbranding.dk

Sidst opdateret: Communications // 14/05/2004