Konferencetolk - European Masters in Conference Interpreting

Informationsmøde

Tirsdag, 18 august, 2009 - 19:00 to 21:00

Informationsmøde

Uddannelsens primære formål er at uddanne konferencetolke til EU's institutioner. Den gennemføres i samarbejde med EU-kommissionens tolketjeneste og EU-Parlamentets tolketjeneste samt EMCI European Masters in Conference Interpreting.

Uddannelsen udbydes normalt i dansk, engelsk, tysk, fransk og spansk. Desuden kan der – under forudsætning af fornøden tilslutning – oprettes hold i andre EU-sprog, fx italiensk, nederlandsk etc.

Uddannelsen starter 1. november 2009 og varer til 30. juni 2010. Der afholdes adgangsprøver til uddannelsen i tidsrummet 7. – 18. september 2009.

NB:

Ansøgningsskema vil være at finde her

Læs mere om uddannelsen på www.cbs.dk/konferencetolk

Et tilsvarende informationsmøde afholdes 17. august kl. 18.30 på Handelshøjskolen i Århus, Fuglsangsallé 4, Århus.

Bemærk at der afholdes informationsmøder på CBS både den 18. og 19.august.

Sidst opdateret: Communications // 13/08/2009