Fremtidens patientbehandling

Mini-konference arrangeret af IBM og Research Centre on Biotech Busines

Fredag, 26 november, 2004 - 08:00 to 10:30

Banebrydende teknologier og medicinske fremskridt vil i de kommende år ændre både medicinalindustrien og det danske sundhedsvæsen radikalt. Brugen af IT i sundhedssektoren vil betyde nye behandlingsmuligheder, somkommer os alle til gode. Og samtidig er den bioteknologiske industri inde i en rivende udvikling.

Derfor inviterer IBM og Research Centre on Biotech Business på Copenhagen Business School til mini-konferenceom fremtidens patientbehandling, samspillet mellem IT og biotek samt Danmarks mulighed for at indtage en førende position i denne udvikling. Konferencen er led i et nyt partnerskab mellem IBM og Copenhagen Business School.

Agenda:

7.30-8.00 Registrering og morgenkaffe

8.00-8.05 Velkomst ved Kim Østrup, vicedirektør, IBM Danmark A/S

8.05-8.50 Analyse om fremtidens sundhedssektor,

ved Erik Rasmussen, chefredaktør, Mandag Morgen

8.50-9.20 Bioteksektoren i Danmark,

ved Finn Valentin, leder af Research Centre on Biotech Business, Copenhagen Business School

9.20-9.45 The role of IT in Life Sciences,

ved Stuart I. Feldman, Vice President, On Demand Business Transformation Research Strategy, IBM

T. J. Watson Research Center

9.45-10.15 Den sundhedspolitiske dagsorden – Spiller IT en rolle?

ved Morten Helveg Petersen, MF Det Radikale Venstre

10.15-10.30 Spørgsmål og afrunding

Deltagelse er gratis, men af praktiske årsager skal tilmelding foretages på
www.cbs.dk/cr/registration/

Sidst opdateret: Communications // 16/11/2004