Uddannelse


Ny undervisning med et klik

Undervisere og studerende har taget afstemningsklikkere til sig. Det har åbnet for en helt ny pædagogik

Flere ansøgere til kvote 2

Antallet af 1. prioritetsansøgninger til CBS’ bacheloruddannelser er steget med 4 % i forhold til 2011

Hurtigere på jobmarkedet

Overvældende interesse for nyt treårigt uddannelsesforløb, EngAGE, der skal få de studerende hurtigere på arbejdsmarkedet

Working Miracles

All Roads Lead to the Oxford Said School of Business this weekend....

Sider