Uddannelse


Flere ansøgere til kvote 2

Antallet af 1. prioritetsansøgninger til CBS’ bacheloruddannelser er steget med 4 % i forhold til 2011

Hurtigere på jobmarkedet

Overvældende interesse for nyt treårigt uddannelsesforløb, EngAGE, der skal få de studerende hurtigere på arbejdsmarkedet

Working Miracles

All Roads Lead to the Oxford Said School of Business this weekend....

On Being a Net Impacter ...

Net Impact is a global non-profit network of professionals and students who are interested in using their careers to tackle the world’s toughest problems.

Tre nye kandidatuddannelser

Næste studieår byder på nye kandidatuddannelser med Kina i centrum, i multikulturel organisationskommunikation og i bioentrepreneurship

Sider