Uddannelse


 

FAQ til årets kandidatansøgere

Søndag d. 15. juni uploader Admissions Office svar på ansøgningerne til kandidatuddannelserne. Ansøgere er enten fuldt optaget, betinget optaget eller beklageligvis afvist.

CBS åbner dørene for nye kandidatstuderende

Aldrig har så mange søgt kandidatuddannelser på CBS. For at falde til på den rigtige hylde, er det vigtigt at være så sikker som mulig, før ansøgningen sendes. En af måderne at undersøge om indholdet, studiemiljøet og kulturen fungerer er at komme på besøg.

At bygge et hus for fremtiden

Universitetsdirektør Peter Jonasson Pedersen fortæller i den månedlige klumme fra CBS’ ledelse om byggeplanerne for campus.

Det sker på CBS i december

Få et kig ind i forbrugerens hjerne, kast anker ved årets internationale maritimkonference, hvor du kan møde klima- og energiministeren, og hør tre af dansk industris største spillere debattere, om Danmark udkonkurrerer sig selv ved at udlicitere forskning til udlandet. Det foregår alt sammen på CBS i december.

Nyt studieadministrativt system er i luften

CBS har nu taget det ny studieadministrativ system STADS i brug, som giver studerende smartere selvbetjening. Studerende skal ifølge studieadministrationen de næste uger være opmærksomme på, om oplysninger er korrekte.

Sider