Uddannelse


Nye dekaner er fundet

Rektor har efter en grundig proces og i enighed med ansættelsesudvalg besat de to stillinger som henholdsvis dekan for uddannelse og dekan for forskning. Personerne er velkendte på CBS.

Rekordhøje adgangskvotienter

Uddannelserne slår i år rekord med meget høje adgangskvotienter. Stram finansiering af CBS fra Christiansborgs side og større andel af kvote II pladser end på andre universiteter er årsagerne til de rekordhøje adgangskvotienter.

Det sker på CBS i juli

CSR forskning på Roskilde Festival, kvote 1 ansøgning, sommerskoler og konference om oversættelsesteknologi og tosprogethed

Kæmpe interesse for at læse kandidat på CBS

Antallet af ansøgere til kandidatuddannelser er steget med 27 procent siden sidste år. Gode beskæftigelsesmuligheder og interessante studier er ifølge studiechefen grunden til stigningen. 4 procent flere er optaget i forhold til 2013.

FAQ til årets kandidatansøgere

Søndag d. 15. juni uploader Admissions Office svar på ansøgningerne til kandidatuddannelserne. Ansøgere er enten fuldt optaget, betinget optaget eller beklageligvis afvist.

CBS åbner dørene for nye kandidatstuderende

Aldrig har så mange søgt kandidatuddannelser på CBS. For at falde til på den rigtige hylde, er det vigtigt at være så sikker som mulig, før ansøgningen sendes. En af måderne at undersøge om indholdet, studiemiljøet og kulturen fungerer er at komme på besøg.

Sider