Livet som international medarbejder

Vi ønsker at rekruttere og fastholde de bedst kvalificerede og mest talentfulde mennesker og fokuserer derfor på at skabe attraktive karriere- og udviklingsmuligheder, ligesom vi fokuserer på konstant at levere grundlaget for at skabe ekspertise og kvalitet.

EN INSPIRERENDE OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS
Copenhagen Business School tilbyder dig et internationalt miljø, der stimulerer innovation, eksperimenter og originalitet. Vi støtter den enkelte medarbejders udviklingsmuligheder ved at etablere et læringsmiljø, der fremmer videndeling (lokalt og globalt), (job enlargement) og kooperative måder at arbejde på som i teams, netværk og projekter . Vi tilbyder en virksomhedskultur, der fremmer risikovillighed og lyst til at eksperimentere samt et præstationsbaseret bonussystem for medarbejdere på alle niveauer. Vi faciliterer internationale samarbejdsmuligheder ved at yde professionel støtte, ikke kun for nyansatte (incoming) medarbejdere men også for medarbejdere der opholder sig i udlandet i en periode.
Copenhagen Business School er anerkendt af Europa-kommissionen for vores engagement i at fremme gode arbejdsvilkår og karriereudviklingsmuligheder for forskere ved at overholde Det Europæiske Charter for Forskere og Adfærdskodeks for ansættelse af forskere ( ECRCC ). Læs mere ved at klikke på HR Excellence in Research i menuen til højre.

ATTRAKTIVE VILKÅR FOR INTERNATIONALE MEDARBEJDERE
Videnskabelige medarbejdere, der er rekrutteret internationalt, har særligt attraktive vilkår. Gunstige skatteforhold tilbydes udenlandske videnskabelige medarbejdere (fra adjunkt og op) for en 5-årig periode, og alle medarbejdere er garanteret lige og gratis adgang til det danske sundhedsvæsen og sygesikring. Vi værdsætter hinandens forskelligheder og tilbyder lige muligheder for alle medarbejdere i et internationalt orienteret og mangfoldigt arbejdsmiljø præget af tværfagligt samarbejde både internt, regionalt og globalt.

BALANCE MELLEM ARBEJDSLIV OG PRIVATLIV
Copenhagen Business School ønsker at skabe et arbejdsmiljø med en tilfredsstillende balance mellem arbejdsliv og privatliv til gavn for både CBS og den enkelte medarbejder. Medarbejderens behov for en høj grad af fleksibilitet tilgodeses og afbalanceres i forhold til arbejdsopgavernes udførelse. CBS tilbyder specielt attraktive vilkår for familier ved for eksempel at tilbyde graviditets-/barsels- /forældre-orlov med løn og afspadsering, så du har mulighed for at passe din familie.
Du kan læse mere ved at se CBS 'Human Resource Policy placeret ude til højre.

FAQ:
Hvor kan jeg få mere at vide om ansættelsesvilkårene på CBS:
Som offentligt universitet er ansættelsesvilkår, herunder løn, reguleret af et sæt af kollektive overenskomster og forskellige retsakter (legal acts). Ansættelsesvilkår for alle ansatte på CBS er beskrevet i guiden Employment at CBS, som er placeret ude til højre. Vejledningen indeholder også en beskrivelse af vilkår, der gælder specielt for fakultetets ansatte.
Hvordan er CBS vurderet og udpeget ( assessed and appointed):
Som offentligt universitet sker vurdering og ansættelse af fakultetets medarbejdere (herunder ph.d.) i henhold til Ministerial Order on the Appointment of the Academic Staff at Universities og i Job structure for Academic Staff at Universities, som du kan finde ude til højre. En kort beskrivelse af akademiske stillinger, vurderinger og udnævnelser findes også i guiden Employment at CBS, som du også vil finde ude til højre.
Hvordan er lønniveauet for en videnskabelig medarbejder (faculty member)?
Løn til videnskabelige medarbejdere på danske universiteter er reguleret af den kollektive overenskomst for statsansatte akademikere. Overenskomsten indeholder 3 forskellige løntrin, og du vil blive placeret på det relevante løntrin ud fra af din uddannelsesmæssige baggrund og erhvervserfaring. Udover grundløn og forudaftalte tillæg beskrevet i den kollektive overenskomst er det også muligt at forhandle individuelle tillæg. Lønnen forhandles af CBS’ Senior Management og CBS’ tillidsrepræsentant på dine vegne (professorer kan dog vælge at forhandle på egne vegne). I guiden Employment at CBS placeret ude til højre kan du finde et vejledende overblik over lønnen for videnskabelige medarbejdere på CBS.
Jeg overvejer at flytte til Danmark – hvad har jeg brug for at vide?
Der er mange ting, du skal overveje, når du flytter til Danmark,  f.eks. skatteforhold, arbejds-og opholdstilladelse, registrering i Danmark, dansk kultur og samfund osv. Du kan lære mere om emnet ved at besøge vores hjemmeside Coming to Denmark, som du kan finde i menuen ude til højre.

Tager CBS imod uopfordrede ansøgninger?
Alle ledige stillinger annonceres på vores hjemmeside under Ledige stillinger, der er placeret i menuen udetil højre. I nogle tilfælde er de også annonceret i dags-og fagpressen. Da alle stillinger opslås, modtager vi ikke uopfordrede ansøgninger, medmindre disse er ansøgninger til stillinger med løntilskud, fleksjob eller lignende stillinger.
 

Sidst opdateret: The International Office // 13/02/2015