Bevilling fra Energinet.dk


22/02/2013

Bevilling fra Energinet.dk

11.05.2012

TotalFlex: Design af intelligente el-markeder

Energinet.dk har af sit ForskEL program tildelt DKK 26,4 millioner til et forskningskonsortium, som skal designe mere intelligente el-markeder til en fremtid med mere distribueret energiproduktion, hvilket vil medvirke til at Danmark kan nå målet om 50 % vedvarende energi i 2020 og målet om at være fri af fossile brændsler i 2050.

Kontaktperson: Peter Bogetoft, pb.eco@cbs.dk - Peter Møllgaard, hpm.eco@cbs.dk

Sidst opdateret: Department of Economics // 24/06/2020