Centre for Economic and Business Research

Om os

 

cost-benefit, cost-savings, beregning, evaluering

HVEM ER VI?
CEBR (Centre for Economic and Business Research) er et uafhængigt forsknings- og analysecenter under Økonomisk Institut på Copenhagen Business School. CEBR gennemfører forskningsbaserede økonomiske analyser for blandt andre styrelser, ministerier, interesseorganisationer m.fl.

CEBR har specialiseret sig i mikroøkonomiske og kvantitative analyser af effekterne af økonomisk politik og indsatser, hvilket blandt andet indebærer effektmålinger med anvendelse af avancerede, kvantitative metoder, cost-benefit og cost-savings analyser og benchmarking analyser, der anvender survey- og registerdata fra Danmarks Statistik. Vi analyserer tiltag, der spænder over indsatser for socialt udsatte til innovationsstøtte til danske virksomheder. Alle vores projektledere har en ph.d i økonomi og er selv aktive forskere. Dette betyder, at vores analyser er forankret i den nyeste økonomiske forskning og altid er af høj faglig kvalitet.

HVAD LAVER VI?

EVALUERINGER
Vi laver evalueringer af forskellige politiske tiltag/programmer med udgangspunkt i Danmarks Statistiks registerdata ofte koblet med oplysninger fra spørgeskema.

Vi evaluerer bl.a. følgende indsatser:

  • Indsatsen ”Keeping Foster Parents Trained and Supported” for Socialstyrelsen.
  • Indsats til forebyggelse af vold i botilbud for Socialstyrelsen
  • Forsknings – og Innovationsstyrelsens innovationsstøtteprogram til danske virksomheder for Forsknings – og Innovationsstyrelsen ("Impact assessment of the Danish Innovation Support program”)
  • Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjællands psykologrådgivningsindsats overfor psykisk sårbare unge

COST-BENEFIT ANALYSER

  • Vi laver cost-benefit analyser med udgangspunkt i Danmarks Statistisk registerdata på individniveau
  • Vi har blandt andet udarbejdet Skandia-modellen for Skandia Pension. Skandia-modellen er et beregningsværktøj, der kan kortlægge det økonomiske potentiale ved sociale indsatser for den offentlige sektor
  • Vi har blandt andet lavet en analyse af den samfundsøkonomiske gevinst ved at fastholde udenlandske studerende i Danmark for DTU

BENCHMARKINGANALYSER

Vi laver benchmarkinganalyser med udgangspunkt i Danmarks Statistiks registerdata.

CEBR udfører i samarbejde med Syddansk Universitet og Pwc, en benchmarkinganalyse af kommunernes sociale indsatser for 3 udvalgte grupper (psykisk sårbare unge, hjerneskadede og stofmisbrugere) for Social- og Indenrigsministeriet.

VIL DU VIDE MERE?
Kontakt os for en uforpligtende snak om hvordan vi kan hjælpe med at dække din organisations analysebehov.
Skriv til cebr@cbs.dk eller ring til os på +45 38 15 56 14

Sidst opdateret: Centre for Economic and Business Research // 17/12/2017