Planlæg din virksomheds fremtid i dag på www.ejerstrategi-kortet.dk

Nyheder

CEVs nye online værktøj til ejerledere, Ejerstrategi-kortet, kan nu tilgås på www.ejerstrategi-kortet.dk

01/12/2016

Planlæg din virksomheds fremtid i dag på www.ejerstrategi-kortet.dk

Ejerstrategi-kortet er et nyt gratis online værktøj, som ejerledere frit kan benytte til at benchmarke deres virksomhed og planlægge dens fremtidige ejer- og lederskab. Bag værktøjet står Industriens Fond, Center for Ejerledede Virksomheder på CBS og INSEAD i Frankrig.

Planen med Ejerstrategi-kortet har fra starten været at give danske ejerledere et konkret værktøj til langsigtsplanlægning i hånden. Vi ved, at mange ejerledere, pga. tids- eller ressourcemangel, har undgået at tage stilling til deres egen fremtid i virksomheden. Mange af dem står nu over for at skulle overdrage deres virksomhed uden nogen konkret plan. Vi vil den problematik til livs og Ejerstrategi-kortet er et stort skridt på vejen.” Således formulerer professor Morten Bennedsen ambitionen bag Ejerstrategi-kortet – et gratis online værktøj til ejerledere, som kan tilgås i dag på www.ejerstrategi-kortet.dk

Ejerstrategi-kortet er allerede godt i gang med at hjælpe ejerledere på vej med langsigtsplanlægningen: Adm. direktør i ATC Footwear, Christian Dawe, er en af de første ejerledere til at anvende værktøjet, og han siger følgende om Ejerstrategi-kortets anvendelighed:

Arbejdet med Ejerstrategi-kortet har først og fremmest bidraget til nye erkendelser i ATC Footwear: Vi vil fremover indtænke virksomhedens fremtidige ledelses- og ejerskabsstruktur i den strategiske planlægning. Ejerstrategi-kortet har givet os værdifuld og konkret input til at strukturere vores tanker omkring, hvordan vi bedst muligt sikrer ATC Footwears fremtid”,

Når du går ind på www.ejerstrategi-kortet.dk skal du udfylde et spørgeskema på 27 spørgsmål. Til gengæld får du en individuel 15-siders rapport med klare handlingsanvisninger til at identificere, planlægge og implementere den langsigtede ejerstrategi, der passer din virksomhed bedst. Rapporten, du modtager, bygger på en undersøgelse foretaget i 13.491 ejerledede virksomheder. Det er den største og mest repræsentative undersøgelse blandt ejerledere i Danmark nogensinde. Det vidner om, at planlægning af ejerskab og ledelse er en essentiel del af det at drive virksomhed.

Ejerstrategi-kortet kan bl.a. benyttes af ejerledere, rådgivere og bestyrelser. Det kan hjælpe virksomheder i gang med aktivt at indarbejde ledelse og ejerskab i de strategiske overvejelser og bidrage til at strukturere en konkret handlingsplan for virksomhedernes fremtid. Ejerledede virksomheder er rygraden af dansk erhvervsliv og et skræddersyet værktøj som Ejerstrategi-kortet kan således komme rigtig mange virksomheder og arbejdspladser til gavn: 

Da Fonden besluttede at støtte Center for Ejerledede Virksomheder, var det særligt med fokus på at få udviklet nogle konkrete værktøjer, som danske ejerledere kan bruge, når virksomhedens og ejerskabets fremtid skal planlægges. Det nye ejerstrategi-kort er et eksempel på et sådant værktøj, hvor centerets viden og forskning bringes i spil i erhvervslivet til gavn for de mange ejerledede virksomheder i Danmark”, siger Adm. direktør, Mads Lebech, fra Industriens Fond.

Fakta:

Ejerstrategi-kortet er resultatet af projekt Vækst Gennem Ejerskifte, som Industriens Fond er bevillings- og opdragsgiver på, og som CEV står for at operationalisere.

Du finder værktøjet på www.ejerstrategi-kortet.dk

Ca. 80% af alle danske virksomheder er ejerledede. Inden for de næste ti år vil omkring 23.000 virksomheder skulle gennemføre et ejerskifte. Det kommer til at berøre omkring 300.000,00 danske arbejdspladser. To ud af fem ejerledere, der vil overdrage deres virksomhed inden for 2 år, har endnu ikke en klar plan, viser vores undersøgelse blandt 13.491 ejerledere.

 

 

 

 

Sidst opdateret: Centre for Owner-Managed Businesses // 15/12/2017