Ny forskning kortlægger dansk ejerledelse

Nyheder

En ny forskningsrapport fra Center for Ejerledede Virksomheder viser, at ejerledelse er den altdominerende virksomhedsform i Danmark. Rapporten peger på, at ejerskifte i de ejerledede virksomheder får afgørende betydning for den fremtidige vækst i dansk erhvervsliv.

 
26/02/2015

Ejerledelse i Danmark - baggrund og udbredelse

I deres nye rapport om dansk ejerledelse sætter professorerne Morten Bennedsen og Kasper Meisner Nielsen tal de på ejerledede virksomheder herhjemme. Det dokumenteres, at ejerledede virksomheder er den mest udbredte virksomhedsform i Danmark – ca. syv ud af ti danske virksomheder er ejerledede. I rapporten  defineres ejerledede virksomheder som virksomheder hvor den kontrollerende ejer er aktiv i den daglige ledelse. ”Qua at de ejerledede virksomheder er de mest typiske virksomheder i Danmark, har de en enorm betydning for dansk økonomi” uddyber Hoffman-professor ved Insead i Frankrig, Morten Bennedsen om forskningens resultater.

Ejerskabsstruktur i danske aktie- og anpartsselskaber
Rapporten viser, at ejerskabsstrukturen i Danmark er karakteriseret ved, at der er meget få ejere i de små og mellemstore virksomheder. Samlet set er 67 pct. af alle danske aktie- og anpartsselskaber ejet af en enkelt person. Særligt blandt anpartsselskaber er det typisk, at virksomheden ejes af én kontrollerende ejer. I aktieselskaber er det lidt mere udbredt, at ejerskabet er spredt.

antal_ejere_fordelt_paa_virksomhedsform

Ejerledelse i Danmark
Ejerledelse er den dominerende ledelsesstruktur i både små, mellemstore og store danske virksomheder. I over 43.000 virksomheder er den kontrollerende ejer også direktør, hvilket svarer til 81,5 % af alle virksomheder med en kontrollerende ejer. ”Det kan være vigtigt at huske for rådgiverne af de danske virksomheder, at vi har så mange ejerledede virksomheder. Beslutningsgange, incitamenter og hele virksomhedskulturen er oftest stærkt præget af den enkelte ejerleder i disse virksomheder, og det kan have en afgørende rolle for rådgivernes rolle i forhold til virksomhederne, udtaler Morten Bennedsen. ”Samtidig har det en iboende udfordring, idet mange af disse markante ejerledere kan have svært ved at give slip på virksomhederne og overdrage ledelsen og ejerskabet til nye kræfter.”

fordeling_af_ejerledede_virksomheder_paa_aktiver.

Ejerskifter i de ejerledede virksomheder får afgørende betydning
I 10.200 ejerledede virksomheder er ejerlederen over 65 år. I 13.100 er ejerlederen mellem 55 og 65 år. Det antages, at hele den første gruppe og halvdelen af den anden vil foretage ejerskifte inden for 10 år. Det betyder, at der i løbet af de næste 10 år skal gennemføres et ejerskifte i mere end 23.000 virksomheder. Hvordan disse ejerskifter vil forløbe, kommer ifølge rapportens forfattere Morten Bennedsen og Kasper Meisner Nielsen til at få afgørende betydning for væksten i Danmark. Morten Bennedsen, forklarer:

”De kommende år vil der være et stort pres på ejerskifter i danske ejerledede virksomheder. Den store udfordring er nu at skabe viden, udvikle værktøjer og komme i dialog med virksomhederne, så vi kan sikre de bedste overdragelser.

Få ejerledere benytter sig af bestyrelser
Forskningen viser endvidere, at en spredt ejerkreds og en bestyrelse, der udpeger en professionel direktør, kun er udbredt blandt de allerstørste danske selskaber. Faktisk er det kun ét anpartsselskab ud af ti, der har valgt at etablere en bestyrelse.

”Det er interessant, at mange virksomheder ikke prioriterer at have en bestyrelse, fordi man måske ikke mener, det er værd at satse på. Det åbner for spørgsmålet, hvilken rolle bør bestyrelser have? Det er bare et af mange spørgsmål, tallene lægger op til, som vi vil, som vi vil arbejde videre med” fortæller Morten Bennedsen.

bestyrelsesfrekvens
Fakta fra rapporten
En ejerledet virksomhed er en virksomhed med en kontrollerende ejer, der er aktiv i den daglige ledelse. Rapporten bygger på statistik over danske virksomheder i en 19-årig periode fra 1995 til 2013.

  • 67 % af de danske aktie- og anpartsselskaber er ejet af en enkelt person.
  • 7 ud af 10 virksomheder har én kontrollerende ejer
  • 1 ud af 10 anpartsselskaber har etableret en bestyrelse
  • 8 pct. af bestyrelsesposterne i store virksomheder er besat af kvinder
  • I 81,5 pct. af alle danske virksomheder er direktøren også kontrollerende ejer
  • 32 pct. af alle direktørskifter sker inden for familien
  •  I 10.200 ejerledede virksomheder er ejerlederen over 65 år
  • 23.000 virksomheder i Danmark vil total set foretage ejer- eller generationsskifte inden 2025

Hent hele PDF iconforskningsrapporten om dansk ejerledelse.

Sidst opdateret: Centre for Owner-Managed Businesses // 09/05/2018