Mere forskerrådgivning til unge entreprenører

Nyheder

Iværksætteri blandt studerende er med Copenhagen School of Entrepreneurship (CSE) blevet en af CBS’ kernekompetencer. Vicedekan for uddannelser, Sven Bislev, sidder i fremtiden med ved bordet, når CSE's sti skal lægges. Han vil have unge entreprenører endnu tættere på CBS’ forskning.

 
25/02/2013

CSE-lab hjælper hver dag studerende med at realisere deres drømme, når det gælder opstart af virksomheder. Og interessen for CSE er stigende på tværs af universiteter i hovedstaden. Lige nu står studerende på venteliste for at få en bid af CSEs rådgivning i forhold til økonomi, netværk, målgrupper og strategi. Ambitionen er, at de unge virksomheder i endnu højere grad skal kunne trække på forskere fra CBS.

CSE skal have mere CBS
Professor Mette Mønsted fra Institut for Ledelse, Politik og Filosofi har været en nøglefigur i etableringen af CSE i 2009. Nu siger den tidligere vicedekan farvel. Sven Bislev, der er lektor ved Institut for Interkulturel Kommunikation og Ledelse på CBS og vicedekan for uddannelser, overtager Mette Mønsteds post i CSE. Han vil fokusere på at få CSE endnu tættere på CBS’ forskning og forskere.

- Jeg vil arbejde på at styrke brobygningen til CBS’ forskere. Vi har gode erfaringer inden for undervisning af underviserkorps på CSE, og dem skal vi bruge. CSE har skabt praksis og studenteraktiviteter, men skal tættere på forskerne og deres ressourcer, siger Sven Bislev og peger på programmet ’Train the Trainers’, der har bragt gode resultater ved at klæde undervisere på til at gøre de studerende sultne på iværksætteri inden for alt fra sundhed til datalogi. Underviserne har fx fået vejledning i at integrere cases i deres undervisning, hvor et patent eller en opfindelse er blevet kommercialiseret.

- Mit andet fokus i CSE bliver naturligvis organiseringen af hele entreprenørskabsfeltet på CBS, der skal lykkes, så der skabes synergi til de andre initiativer inden for entreprenørskab, siger Sven Bislev og henviser til den nye BiS-platform i entreprenørskab, det kommende professorat i entreprenørskab og entreprenørskabs-samarbejdet med KU og DTU i CIEL – foruden de talrige uddannelsestilbud i innovation og entreprenørskab, som er udviklet på CBS, fx den nye linje på HA i entreprenørskab.

Tilfreds vicedekan takker af
Efterspørgslen på iværksætterrådgivning viser, at CSE er lykkes med at få studerende på sporet af CSEs ”entrepreneurship-tankegang”, der tager udgangspunkt i, hvordan fx viden inden for et fag omdannes til en virksomhed eller innovation – altså hvordan viden inden for et fag kan udnyttes i praksis, forklarer Mette Mønsted. Hun håber stadig, at samarbejdet med CBS’ forskere bliver tættere.

- CSE skal fortsat bidrage med praksis og adgang til erfaring i entrepreneurship, så de studerende kan blive gode iværksættere, men fokus på forskningen er vigtig, for at vi kommer videre, så universitetet bidrager med mere end konsulentydelser og tommelfingerregler inden for iværksætteri, siger hun og forklarer, hvad styrken ved CSE er lige nu:

- Når vi ser lignende eksempler andre steder i verden, er interessen fra de studerende ikke lige så stor, og de har ikke lige så stor aktivitet. CSE er bedst i Europa til det, de gør. Styrken ved CSE er mobilisering af tværfaglige grupper, målrettet sparring på idé- og forretningsudvikling, kontakt til relevant netværk i erhvervslivet samt adgang til kapital, som er gode udgangspunkter for at skabe vækst, siger Mette Mønsted.

Kontaktpersoner: prodekan for uddannelse Sven Bislev sb.ikl@cbs.dk eller daglig leder af CSE Karina Rothoff kr.lpf@cbs.dk

Sidst opdateret: Communications // 26/02/2013