Kritik af kommunernes hjemmesider

Nyheder

CBS-undersøgelse konkluderer: Kommunerne behov for akut lektiehjælp i digitalt demokrati og digital fantasi

 
15/08/2004

Kommunerne har taget internettet til sig og tilbyder selvbetjening via nettet. På stort set alle dimensioner klarer kommunerne sig bedre end de statslige styrelser og råd, der for nylig fik dumpekarakterer i en undersøgelse udført af Handelshøjskolen i København. I testen er der kun 30% der placeres på det nederste trin af it-modenhedsmodellen. Blandt de statslige styrelser var 60% på det nederste modenhedstrin.

Kommunerne har indført selvbetjening på en række administrative felter, men der er alligevel grund til at være tilbageholdende med at uddele topkarakterer til kommunerne.

"Der er flere iøjnefaldende problemer", siger Kim Viborg Andersen, professor på CBS' institut for Informatik og leder af undersøgelsen om de kommunale hjemmesider.

"Udover, at de kommunale hjemmesider ligner hinanden, og man derfor må se langt efter det individuelle kommunale islæt, er der faktisk et par mere alvorlige problemer.

Værst ser det ud på institutionsfeltet og på de kendetegn, der ofte fremhæves som særlige for den offentlige sektor, nemlig demokrati og indflydelse.Det skulle jo gerne give synlighed og mening på kommunalt niveau.

Men når det kommer til brugerbestyrelser og indflydelse via internettet, er digitaliseringen gået en stor bue udenom kommunerne.

Den digitale indsats er først og fremmest koncentreret om at flytte papirbjerge og forenkle de administrative arbejdsgange inden for ældrepleje, børneinstitutioner, undervisning etc.- og det er der ikke meget innovation over.

Derudover er de enkelte ansatte i administrationen og i de mange kommunale institutioner ikke synlige på nettet, og der er meget langt til digital mobilitet på kommunalt medarbejderniveau."

Mere information om denne undersøgelse via Professor Kim Viborg Andersen, CIPS-centeret, Institut for Informatik, Handelshøjskolen i København URL http://www.cbs.dk/cips e-mail: andersen@cbs.dk Tlf.: 3815-2437 GSM: 2334-5990

Sidst opdateret: Communications // 23/08/2004