At formidle sin forskning

Nyheder

Hvad er egentlig formålet?

 
25/05/2004

Debat om god forskningsformidling

I disse år står forskningsformidling højt på politikernes dagsorden. En frugt af dette er "Tænketanken vedrørende forståelse for forskning" med Christine Antorini i spidsen - og resultatet - 27 anbefalinger til videnskabsministeren og den danske forsknings- og medieverden - kan læses på

www.vtu.dk

Men hvorfor er det så vigtigt med den forskningsformidling?

"Det er vigtigt, fordi forskningsverdenen har meget at give omverdenen. Det er nyttigt, fordi forskningsformidling skærper ens tænkning. Det er sjovt, fordi forskningen sætter sig selv i spil i den aktuelle debat. Det er risikabelt, fordi forskningsformidlingen skal håndtere gråzoner mellem forskningsbaseret viden og personlige meninger. Det er nyt, fordi dialog spiller en væsentlig rolle, npr svære dilemmaer skal håndteres, f.eks. i forbindelse med bioteknologi. Og nødvendigt, fordi forskningsformidling er blevet en del af universiteternes opgaver i den nye universitetslov". Sådan sammenfatter Christine Antorini forskningsformidlingens rolle på forsiden af Tænketankens avis "Fortæl om din forskning".

Formidling i kød og blod

På CBS går forskningen og formidlingen hånd i hånd, som en naturlig del af forskningen. Og sådan har det været i et par år nu.

"CBS spiller på et bredt register af muligheder i sin formidling - lige fra samarbejde med virksomheder, konferencer, publikationer til indlæg i presse, radio og tv. Et eksempel er fx, hvordan begrebet "tillid" i efteråret 2003 blev formidlet gennem forskellige samkørende medier: konferencer, bøger og CD-rom", forklarer prodekan for formidling Flemming Poulfelt.

Konference om forskningsformidling

"Og nu er CBS også vært for en konference om emnet "Forskningskommunikation i Danmark og England, fordi vi nu ser et behov for at drøfte erfaringer, hurdler og muligheder i den forbindelse. I det hele taget er det en debat vi gerne vil drive - og særligt, hvor de internationale erfaringer også sættes i spil", slutter Flemming Poulfelt.

På konferencen vil Claes Amundsen, kommunikationschef og medlem af Tænketanken, Anker Brink Lund, professor fra Syddansk Universitet, Maja Horst, ph.d.-studerende fra CBS og Alan Irwin, ophavsmand til Public Understanding of Science tale.

Tid og sted

3. juni 2004, kl. 12:30 - 16:00

KPMG Auditoriet

CBS - Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg

Tilmelding til

kah.lpf@cbs.dk

Se program under arrangementer på

www.cbs.dk

Sidst opdateret: Communications // 02/06/2004