EU’s vækstplan – en redningsplan for Europa? Find en CBS-ekspert

Vækstplan fra EU vil sprøjte mere end 2.300 milliarder kroner ind i de europæiske lande for at sætte gang i investeringer og vækstmotor. EU stiller sammen med Den Europæiske Investeringsbank 150 milliarder kroner til rådighed, resten skal ifølge planen komme via medfinansiering fra investeringsfonde og pensionskasser. Offentlig-private samarbejder (OPP) er et nøgleelement i planens succes. Her kan du finde navne på forskere fra CBS, der kan perspektivere og kommentere på sider af EU's ambitiøse vækstplan.

03/12/2014

eu

Professor Christina Tvarnø
forsker i offentlig-private samarbejder (OPP) og aftaleret i Danmark og EU og har sammen med professor Carsten Greve et omfattende netværk af internationale OPP-eksperter.

Professor Carsten Greve
forsker i offentlig-private samarbejder (OPP) og inddragelse af privat finansiering i finansiering af offentlig infrastruktur.

Professor Jesper Rangvid
forsker i finansielle markeder, makroøkonomi, finanskrise og finanspolitik i EU.

Lektor Erik Caparros Højbjerg
har forsket i national interessevaretagelse i forbindelse med tekniskestandardiseringer i EU's indre marked.

Professor Thomas Rønde
forsker i innovation, organisering i industrierne og konkurrencepolitik.

Lektor Sine Nørholm Just
forsker i retorik og meningsdannelse, EU og kan kommentere på, hvordan vækstpakken kommunikeres til en europæisk/dansk offentlighed.

 

PRESSEKONTAKT

Sidst opdateret: Communications // 17/12/2017