Dansk shipping sparrer med elitestuderende

Studerende fra CBS har analyseret Wrist Groups og DFDS’ supply chain management og er kommet med anbefalinger. Virksomhederne er positive overfor samarbejdet.

11/02/2013

Shippingvirksomheder kan med fordel blive dygtigere til supply chain management (SCM). Hvis de arbejdede smartere med deres forretningsprocesser, ville deres resultater blive bedre. Det vurderer lektor Aseem Kinra på baggrund af et nyt samarbejde mellem CBS og branchefolk.

Danske shippingvirksomheder og kandidatstuderende  fra CBS har arbejdet med at optimere forretningsprocesserne. Aseem Kinra er studieleder på elitemodulet  ”IT-baseret modellering af forsyningskæder og implementering” og har varetaget samarbejdet mellem studerende og virksomheder:

- De studerende lavede undersøgelser af virksomhedernes forretningsprocesser. Supply Chain Management viste sig at optimere deres drift. Det drejer sig om at skabe effektive forsyningskæder og anvende information, så det skaber konkurrencefordele. De studerende fandt ud af, at virksomhederne kan arbejde mere intelligent ved hjælp af konkrete SCM-strategier og teorier, siger Aseem Kinra.

De største shippingvirksomheder til eftersyn
Det var to af Danmarks vigtigste shippingvirksomheder, DFDS og Wrist Group A/S, som de studerende undersøgte.

- Virksomhederne formulerede opgaverne, der alle tog udgangspunkt i reelle problemstillinger. En gruppe studerende nåede frem til, at virksomhedernes datamanagement kunne forbedres. Det kan komme shippingvirksomheder til gavn, hver gang de fylder skibene op med ordrer. Det er en måde at bruge SCM på. Indkøbsdygtighed og Performance Management blev analyseret i andre projekter, der omhandlede udvælgelse og evaluering af udbydere inden for shippingindustrien. En tredje gruppe kastede sig over Category Management. De udviklede pris- og kontraktstrategier, som danske shippingvirksomheder med fordel kan gøre brug af, siger Aseem Kinra.

Alle projekter resulterede i akademiske rapporter, som de studerende fremlagde for de involverede selskaber.

Løsningerne skaber progression i branchen
Virksomhederne har fundet de studerendes resultater anvendelige og giver udtryk for, at de vil bruge dem.

- DFDS er stolt over vores konkurrencedygtighed inden vores industri, og derfor er det vigtigt at stille spørgsmål ved vores egne metoder og processer.  Samarbejdet med de studerende er en naturlig progression med henblik på at være en proaktiv virksomhed - med fokus på at forbedre os selv. Det har været en fornøjelse at forsætte vores tætte samarbejde med CBS, siger Mads Niels Sørensen, der er procurement manager i Group Procurement ved DFDS.

I Wrist tilføjer managing director Robert Kledal:

- Vi er glade for løsningsforslagene fra de studerende. Det er sundt ind imellem at få uvildige input, og vi tager nu det bedste af det med i vores handlingsplaner. Samarbejdet har været godt, og vi kommer givet til at gøre det igen, siger han.

Kontakt: Lektor Assem Kinra aki.om@cbs.dk eller journalist Ea Ørum ea.ea@cbs.dk

Sidst opdateret: Communications // 11/02/2013