CBS styrker samarbejdet med Det Blå Danmark

CBS går i forskningssamarbejde med shippingbranchen. CBS Maritime skal udvikle forskning og uddannelse på det maritime område i et samarbejde mellem forskere og erhvervsliv

04/02/2013

CBS har et godt navn på det maritime område. Mere end en snes anerkendte forskere og den internationale lederuddannelse Executive MBA in Shipping and Logistics nyder stor respekt i de maritime erhverv, nationalt og internationalt. Men vækstmål for Det Blå Danmark, nye business udfordringer for maritime virksomheder og studerende, som målrettet går efter erhvervet fra første studiedag, stiller nye krav om koordinering af forskning og uddannelse, som CBS nu reagerer på.

- Vi etablerer et forum med navnet CBS Maritime, som har til opgave at koordinere de maritime aktiviteter og kompetencer på CBS og komme med forslag til, hvordan vi udvikler vores forskning og uddannelse i et tæt samarbejde med erhvervet, siger rektor Per Holten-Andersen.

Mødested for viden og erhverv
I spidsen for centeret CBS Maritime står lektor Henrik Sornn-Friese, som har været leder for Censei, Center for Shipping Economics and Innovation.

- CBS Maritime går i dialog med den maritime sektor om behov for uddannelse og forskning, vi er i dialog med 20-25 forskere på CBS, som forsker i relevante områder på tværs af institutter, og vi har kontakt til internationale forskningsmiljøer. Vi vil helt enkelt være et forum, hvor viden og erhverv møder hinanden, siger Henrik Sornn-Friese.

Forskning på tværs
CBS Maritime kommer til at koordinere og udvikle relevante forskerkompetencer på tværs af institutter, herunder institutter som ikke traditionelt har fokus på det maritime område.

Som eksempler på aktuelle udfordringer for den maritime sektor, som indebærer behov for at  trække på forskning fra forskellige fagområder, nævner Henrik Sornn-Friese outsourcing, styring af udenlandske datterselskaber, samkoordinering i værdikæder, finansiel og juridisk risk management, kompetenceklynger, håndteringen af nye miljøkrav. For eksempel findes teknologierne, der kan gøre branchen mere miljø- og energieffektiv allerede, men de udnyttes ikke i praksis, og der er behov for forskning i, hvorledes man kan tilrettelægge de rette incitamenter, der skal tilskynde maritime virksomheder til at tage teknologierne i brug.

Nye initiativer på vej
En række nøglepersoner fra den danske maritime sektor har netop sammen med CBS nedsat en arbejdsgruppe, som skal komme med forslag til forskningsområder med høj værdi for branchen.

Samtidig har CBS Maritime fået til opgave af ledelsen på CBS at undersøge mulighederne for at supplere Executive MBA in Shipping and Logistics og shippingvalgfag på kandidatniveau med en shippingrettet uddannelse på bachelorniveau.

CBS Maritime præsenteres officielt i marts samtidig med en konference for forskere og den maritime sektor.

For flere oplysninger kontakt lektor Henrik Sornn-Friese hsf.ino@cbs.dk eller presseansvarlig Mikael Koldby mk.ea@cbs.dk.

Sidst opdateret: Alumni // 04/02/2013