Tiltrædelsesforelæsninger af Christina Duevang Tvarnø og Peter Arnt Nielsen Juridisk Institut (JUR)


Fredag, 27 januar, 2012 - 14:00 to 16:00

Partneringsaftaler i juridisk og økonomisk perspektiv

Christina Duevang Tvarnø

Forelæsningen ved professor (mso) Christina D. Tvarnø tager udgangspunkt i partneringaftalen, som den er opstået i byggebranchen i såvel Danmark som i Storbritannien.

Forelæsningen bevæger sig mellem aftaleretten på den ene side og retsøkonomi på den anden med det formål dels at belyse partneringaftalen fra et retsdogmatisk perspektiv og dels at illustrere, hvordan retsøkonomi kan anvendes som supplement til at forklare partneringaftalens konkrete indhold samt til at optimere partneringtransaktionens udbytte. Christina D. Tvarnø inddrager således økonomiske aspekter til at forklare en række konkrete juridiske aftaleforhold og forelæsningen inddrager eksempler fra den danske og engelske byggebranche.

Christina Tvarnø er cand.merc.jur. og ph.d. fra CBS. Siden 2003 har hun været lektor ved Juridisk Institut på CBS inden for aftaleret og juridisk metode og har i mere end 10 år beskæftiget sig med såvel offentlige som private partneringaftaler ud fra et juridisk og økonomisk perspektiv.

Globale trends i den internationale handelsret

Peter Arnt Nielsen

Peter Arnt Nielsen, der i perioden 2007-2011 var professor ved Juridisk Institut, CBS for en 5-årig periode i international handelsret, herunder voldgift, blev den 1. oktober 2011 ansat som fast professor samme sted. Han forsker og underviser i disse emner og er ekstern professor ved Europakollegiet i Brugge samt voldgiftsdommer. Han er/var medlem af flere nationale og internationale arbejdsgrupper og udvalg, herunder EU-arbejdsgruppen om reform af Bruxelles I-forordningen, EU-arbejdsgruppen om Rom I-forordningen, den danske delegation til Haagerkonferencen for International Privatret vedr. forhandlingerne om en global domskonvention og Advokatrådets arbejdsgruppe om reform af voldgiftsloven (formand).

Peter Arnt Nielsen er også medlem af flere internationale forskergrupper, herunder Groupe européen de droit international privé og International Academy of Comparative Law. Han blev institutleder den 1. december 2011.

Program

14.00-14.10:

Velkomst ved rektor Per Holten-Andersen

14.10-14.40:

Forelæsning ved Christina D. Tvarnø

14.40-15.10:

Forelæsning ved Peter Arnt Nielsen

15.10-16.00:

Reception

OBS! Tilmelding kræves, men er gratis, skriv til seminar.jur@cbs.dk

Sidst opdateret: Communications // 31/10/2012