Tiltrædelsesforelæsning ved Grith Skovgaard Ølykke

En forelæsning om stat og marked

Tirsdag, 28 marts, 2017 - 16:00 to 17:00

EU’s statsstøtteregler, udbudsregler og konkurrenceregler regulerer forskellige aspekter af medlemsstaternes interventioner i markedet. Det gælder både medlemsstaternes udøvelse af offentlig myndighed og medlemsstaternes økonomiske transaktioner med markedet. For eksempel reguleres medlemsstaternes myndighedsbeslutninger om at støtte bestemte aktiviteter af statsstøttereglerne og beslutninger om hvordan markedet skal organiseres bl.a. af de udbudsretlige principper. Som eksempler på markedstransaktioner kan nævnes, at medlemsstaternes indkøb fra markedet reguleres af udbudsreglerne, rammerne for medlemsstaternes investeringer samt køb og salg sættes af statsstøttereglerne og offentlige virksomheders adfærd reguleres af konkurrencereglerne. Forelæsningen beskæftiger sig med forskellige aspekter af samspillet mellem disse regelsæt.      

Grith Skovgaard Ølykke er cand.merc.jur. og ph.d. fra CBS. Siden 2012 har hun været lektor på CBS og hendes forskning vedrører stat og marked, herunder især samspillet mellem EU udbudsret, statsstøtteret og konkurrenceret. Grith blev ansat som professor med særlige opgaver i commerical law and EU market law d. 1 januar 2017.

Juridisk Institut er vært ved den efterfølgende reception.

Tilmelding: seminar.jur@cbs.dk

Sidst opdateret: Law department // 09/03/2017